Filter results: 6 Thiết bị
Sắp xếp theo:
Recommend
Mới nhất
Thông dụng nhất
Sort Filter
Xóa tất cả
Theo Công Suất
Theo Dòng
Công suất
80 PLUS
Số kết nối PCI-e
Màn hình OLED + Aura Sync
Mở rộng tất cả
Hủy bỏ
Chấp thuận
Quay trở lại bộ lọc
ROG-THOR-850P


Bộ nguồn ROG Thor 850W Platinum nổi bật với Aura Sync và một màn hình OLED
ROG-THOR-1200P


Bộ nguồn ROG Thor 1200W Platinum nổi bật với Aura Sync và một màn hình OLED
comparison icon
Compare (0)