Sắp xếp và Lọc
3 Thiết bị
Xóa tất cả
Sắp xếp theo:
Recommend
Newsest
Most Popular
Sắp xếp và Lọc
Xóa tất cả
Sắp xếp theo: Recommend
Recommend
Newsest
Most Popular
Theo Dòng
Hủy bỏ
Chấp thuận
Quay trở lại bộ lọc
RS300-E10-RS4
RS300-E10-RS4


Máy chủ 1U với nền tảng Intel® Xeon® E được thiết kế tối ưu hóa để lắp lên giá rack mount đảm bảo khả năng lưu trữ và hiệu suất năng lượng
RS300-E10-PS4
RS300-E10-PS4


Máy chủ 1U với nền tảng Intel® Xeon® E được thiết kế tối ưu hóa để lắp lên giá rack mount đảm bảo tính linh hoạt lưu trữ và kết nối mạng
RS100-E10-PI2
RS100-E10-PI2
RS100-E10-PI2


Máy chủ 1U với nền tảng Intel® Xeon® E được thiết kế tối ưu hóa để lắp lên giá rack mount cho khả năng lưu trữ linh hoạt và 4 cổng mạng
comparison icon
Compare (0)