[Notebook/DT/AIO] Jak naprawić błędy niebieskiego ekranu w systemie Windows (BSOD) - Rozwiązywanie problemów

Błąd niebieskiego ekranu pojawia się w przypadku nieprawidłowego działania systemu lub nieoczekiwanego ponownego uruchomienia ze względu na problemy sprzętowe lub programowe. Ten błąd nazywany jest również BSOD (niebieski ekran śmierci - zobacz poniższy rysunek).

Błędy niebieskiego ekranu mogą pojawić się z kilku powodów:

 • Problemy z pakietami Windows, spowodowane na przykład aktualizacją systemu Windows.
 • Problemy z kompatybilnością nowo dodanych elementów sprzętowych i komputera lub błędy urządzeń sprzętowych. 
 • Problem z kompatybilnością zainstalowanego oprogramowania i systemu.
 • Wirus w systemie.     
  Obejrzyj poniższy film i spróbuj wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać swój problem.

Aby zapewnić bardziej szczegółową instrukcję, możesz również kliknąć poniższy link do filmu ASUS Youtube, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak naprawić błędy niebieskiego ekranu w systemie Windows (BSOD).

https://www.youtube.com/watch?v=PXfhvFnUUMA

 

Zamieszczamy odpowiednie instrukcje dostosowane do wersji systemu operacyjnego Windows:

 

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

Zmiana ustawień kontrolera VMD w oprogramowaniu BIOS

Jeśli podczas rozruchu systemu wystąpi błąd niebieskiego ekranu z kodem zatrzymania 'INACCESSIBLE BOOT DEVICE' (URZĄDZENIE ROZRUCHOWE NIEDOSTĘPNE), spróbuj zmienić aktualne ustawienia kontrolera Intel VMD na inną opcję. (Na przykład jeśli VMD jets aktualnie włączony w oprogramowaniu BIOS, spróbuj wyłączyć go, aby sprawdzić, czy to rozwiązuje problem).

Uwaga: Jeżeli napotkasz inny kod zatrzymania nuż 'INACCESSIBLE BOOT DEVICE' (URZĄDZENIE ROZRUCHOWE NIEDOSTĘPNE), przejdź do kolejnego kroku rozwiązywania problemów.

Uwaga: Ekran konfiguracji BIOS może różnić się w zależności od modelu.

 1. Rozpocznij od przejścia do konfiguracji oprogramowania BIOS na twoim komputerze. Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [F2] na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby przejść do konfiguracji BIOS. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się z tego artykułu: Jak uzyskać dostęp do konfiguracji oprogramowania BIOS?.
 2. Na ekranie ustawień BIOS naciśnij klawisz [F7] na klawiaturze lub kliknij [Advanced Mode] (tryb zaawansowany)na ekranie. 
 3. Przejdź na stronę [Advanced] (zaawansowane)i kliknij [VMD setup menu] (menu konfiguracji VMD).   
  Uwaga: Jeżeli konfiguracja BIOS nie obejmuje opcji VMD, oznacza to, że komputer nie obsługuje tej funkcji. Przejdź do kolejnej metody rozwiązywania problemów. 
 4. Wybierz [Enable VMD controller] (włącz kontroler VMD), a następnie wybierz inną opcję niż aktulane ustawienie
 5. Kliknij [OK], aby zastosować zmiany w technologii Intel Volume Management Device (VMD). 
 6. Zapisz ustawienia i wyjdź. Wciśnij klawisz [F10] na klawiaturze i kliknij [Ok], komputer następnie zresetuje się. Następnie sprawdź, czy problem z niebieskim ekranem został rozwiązany.
  Uwaga: Jeżeli błąd niebieskiego ekranu systemu Windows nadal występuje, przywróć ustawienia VMD do oryginalnej konfiguracji i przejdź do kolejnej metody rozwiązywania problemów. 

Powrót do spisu treści

 

Aktualizacja BIOS / Aktualizacje zbiorcze Windows / Aktualizacja sterowników

Aktualizowanie oprogramowania zwykle pomaga w utrzymaniu stabilności i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy sprawdzanie i częste ich aktualizowanie. Tutaj można dowiedzieć się więcej na temat:

Jak użyć Winflash do aktualizacji BIOS-u w systemie Windows

Jak używać EZ Flash do aktualizacji BIOS-u notebooka

(W przypadku produktów dla komputerów stacjonarnych należy zapoznać się z Wprowadzeniem do płyty głównej ASUS EZ Flash 3).

Tutaj zamieszczamy więcej informacji o tym jak wykonać aktualizację systemu Windows i aktualizację sterowników:

Jak uruchomić usługę Windows Update

Jak zaktualizować sterowniki za pomocą MyASUS

Jeżeli po zaktualizowaniu sterowników, BIOS-u, systemu Windows problem nadal występuje, należy przejść do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

Uruchomienie diagnostyki systemu za pośrednictwem MyASUS

Użytkownik może sprawdzić, czy urządzenie sprzętowe jest dobre dzięki Hardware Diagnostic przez MyASUS, i uruchomić dalsze sprawdzanie przy Blue Screen Error. Jeśli diagnostyka wykaże błąd, zalecamy kontakt ze Wsparciem technicznym ASUS w celu naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu.

 1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] w pasku wyszukiwania Windows①, a następnie kliknij [Otwórz]②.
  Jeżeli wyszukiwanie okazało się niepowodzeniem, oznacza to, że komputer może nie mieć zainstalowanego programu i zapoznaj się z rozdziałem Jak zainstalować MyASUS.
 2. W MyASUS wybierz [Obsługa klienta]③.
 3. W [Diagnostyka systemu]④, wybierz [Wentylator], sprawdź elementy diagnostyki sprzętu⑤, a następnie kliknij [Badanie kontrolne]⑥. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o diagnostyce systemu MyASUS.
  Uwaga: Jeśli w programie MyASUS nie ma zakładki Diagnostyka systemu, oznacza to, że komputer nie obsługuje tej funkcji. Należy zignorować ten krok i przejść do następnego. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego widzę tylko funkcję „Obsługa klienta” w aplikacji MyASUS.
 4. Jeśli diagnostyka wykaże błąd, zalecamy kontakt ze Wsparciem technicznym ASUS w celu naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu. Tutaj możesz dowiedzieć się o tym jak skorzystać ze Wsparcia technicznego ASUS.
  Jeśli po "Diagnozie sprzętu" nie zostanie znaleziony żaden problem, wróć do ekranu Diagnozy systemu i wybierz [Błąd niebieskiego ekranu]⑦ w celu dalszego sprawdzenia.
 5. Kliknij przycisk [Zbadaj]⑥.
 6. Jeśli diagnostyka wykaże błąd, zalecamy kontakt ze Wsparciem technicznym ASUS w celu naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu. Tutaj możesz dowiedzieć się o tym jak skorzystać ze Wsparcia technicznego ASUS.
  Jeśli po sprawdzeniu "Blue screen error" nie zostanie znaleziony żaden problem, oznacza to, że urządzenia sprzętowe są dobre. Proszę kontynuować następny krok rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

Sprawdzenie podłączonych urządzeń oraz wymienianych elementów sprzętu

Czasami urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera mogą być przyczyną Blue Screen Errors, więc proszę spróbować je usunąć, takie jak zewnętrzne dyski twarde, drukarki, karty pamięci, zewnętrzne dyski twarde (jeśli komputer jest z wewnętrznym dyskiem twardym, proszę usunąć CD/DVD), klucze sprzętowe, itp.  Następnie należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera problem nie występuje, przyczyną problemu może być urządzenie zewnętrzne. Zalecamy, aby nie używać tego urządzenia i skontaktować się z producentem urządzenia w celu uzyskania wsparcia.

 

Jeśli nie używasz żadnych urządzeń zewnętrznych lub problem nadal występuje po ich usunięciu, potwierdź, czy kiedykolwiek instalowałeś/wymieniałeś jakiekolwiek urządzenia sprzętowe, takie jak dyski (HDD lub SSD) lub moduły pamięci. Problem kompatybilności może być przyczyną i istnieć między nowymi urządzeniami sprzętowymi a produktami / systemem ASUS, dlatego należy spróbować usunąć urządzenie sprzętowe. Jeśli po usunięciu urządzenia sprzętowego nie wystąpi problem, zalecamy, aby nie używać tego urządzenia i skontaktować się z producentem urządzenia w celu uzyskania wsparcia.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal występuje, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

 

Sprawdzenie ostatnio zainstalowanych / zaktualizowanych programów 

Niektóre problemy mogą wystąpić po aktualizacji systemu Windows Update lub określonej aplikacji zainstalowanej w komputerze, w tym problem kompatybilności między aplikacjami i systemem lub awaria podstawowych programów systemu Windows.

Możesz wyświetlić historię aktualizacji, aby sprawdzić ostatnio zainstalowane zaktualizowane elementy.

 1. Wpisz i wyszukaj [Ustawienia Windows Update]① w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz]②.
 2. Wybierz opcję [Historia aktualizacji]③.
 3. W historii aktualizacji znajduje się lista aktualizacji funkcji, aktualizacji jakości, aktualizacji sterowników itp. zainstalowanych na komputerze.
 4. Możesz potwierdzić datę instalacji i czy doświadczasz Blue Screen Errors po tym, a następnie odnieść się do następujących kroków, aby wiedzieć, jak odinstalować lub wrócić do poprzedniej wersji.

 

Wróć do poprzedniej wersji Aktualizacji funkcji
Jeśli doświadczasz Blue Screen Errors po zainstalowaniu aktualizacji funkcji w systemie Windows, zalecamy powrót do poprzedniej wersji i czekanie na modyfikację od Microsoftu, aby uniknąć początkowego niestabilnego problemu. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows.
Jeśli nie możesz wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows, zalecamy przywrócenie systemu z punktu przywracania, tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak używać punktu przywracania do przywracania systemu.

 

Odinstaluj wysokiej jakości aktualizacje systemu Windows
Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji jakościowych w systemie Windows wystąpią Błędy Niebieskiego Ekranu, zalecamy odinstalowanie aktualizacji i poczekanie na modyfikację od firmy Microsoft, prosimy o zapoznanie się z poniższymi krokami, aby wiedzieć, jak ją odinstalować.

 1. W historii aktualizacji kliknij [Odinstaluj aktualizacje]①.
 2. Wybierz element, który chcesz usunąć②, a następnie kliknij przycisk [Odinstaluj]③.

 

Wróć do poprzedniej wersji sterowników
Jeśli po aktualizacji sterowników w systemie Windows wystąpią błędy Blue Screen Errors, zalecamy powrót do poprzedniej wersji i poczekanie na naprawioną. Zapoznaj się z poniższymi krokami, aby dowiedzieć się, jak powrócić do poprzedniej wersji sterownika.

 1. W pasku wyszukiwania systemu Windows① należy wyszukać [Device Manager], a następnie kliknąć przycisk [Open]②.
 2. Zaznacz strzałkę obok [Display adapters]③, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) UHD Graphics 620]④ i wybierz [Properties]⑤.
  W poniższych krokach jako przykładu użyto grafiki Intela, proszę wybrać wadliwy sterownik, który chcielibyście Państwo cofnąć do poprzedniej wersji.
 3. Wybierz opcję [Sterownik]⑥, a następnie wybierz opcję [Roll Back Driver]⑦.
 4. Wybierz powód [Dlaczego cofasz?]⑧, a następnie kliknij przycisk [Tak]⑨. System zacznie się cofać do poprzednio zainstalowanego sterownika.

 

Odinstaluj określoną aplikację

Błędy niebieskiego ekranu mogą wystąpić, jeśli istnieje problem kompatybilności między początkowo zainstalowaną aplikacją a systemem Windows, dlatego zalecamy, aby najpierw odinstalować tę aplikację. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak wyszukać lub odinstalować ostatnio zainstalowane aplikacje.

Jeśli problem zniknął po odinstalowaniu tej aplikacji, zalecamy sprawdzenie obsługiwanego systemu operacyjnego lub specyfikacji w oficjalnej witrynie tej aplikacji lub skontaktowanie się z producentem aplikacji w celu uzyskania wsparcia.

Powrót do spisu treści

 

Przywracanie systemu z punktu przywracania

Jeśli problem z klawiaturą wystąpił niedawno i jeśli kiedykolwiek został utworzony punkt przywracania systemu lub istnieje możliwość automatycznego przywrócenia systemu, spróbuj przywrócić komputer do stanu sprzed wystąpienia problemu, aby go rozwiązać. Tutaj można dowiedzieć się więcej o tym, jak używać punktu przywracania do przywracania systemu.

Jeśli problem nadal występuje, należy przejść do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania.

Powrót do spisu treści

 

Resetowanie komputera

Jeśli po wykonaniu wszystkich czynności związanych z rozwiązywaniem problemów usterka nadal występuje, należy wykonać kopię zapasową plików osobistych, a następnie przywrócić pierwotną konfigurację komputera. Tutaj można dowiedzieć się więcej na temat:

Jak zresetować system i usunąć wszystkie pliki osobiste?

Jak zresetować system i zachować pliki osobiste?

Powrót do spisu treści

 

Jeśli problem nie ustępuje, zalecamy pobranie aplikacji MyASUS i próbę rozwiązania problemu za pomocą Diagnostyki systemu. Kliknij w baner! 

 

 

System operacyjny Windows 10

Spis treści:

Zmiana ustawień kontrolera VMD w oprogramowaniu BIOS

Jeśli podczas rozruchu systemu wystąpi błąd niebieskiego ekranu z kodem zatrzymania 'INACCESSIBLE BOOT DEVICE' (URZĄDZENIE ROZRUCHOWE NIEDOSTĘPNE), spróbuj zmienić aktualne ustawienia kontrolera Intel VMD na inną opcję. (Na przykład jeśli VMD jets aktualnie włączony w oprogramowaniu BIOS, spróbuj wyłączyć go, aby sprawdzić, czy to rozwiązuje problem).

Uwaga: Jeżeli napotkasz inny kod zatrzymania nuż 'INACCESSIBLE BOOT DEVICE' (URZĄDZENIE ROZRUCHOWE NIEDOSTĘPNE), przejdź do kolejnego kroku rozwiązywania problemów.

Uwaga: Ekran konfiguracji BIOS może różnić się w zależności od modelu.

 1. Rozpocznij od przejścia do konfiguracji oprogramowania BIOS na twoim komputerze. Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [F2] na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby przejść do konfiguracji BIOS. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się z tego artykułu: Jak uzyskać dostęp do konfiguracji oprogramowania BIOS?.
 2. Na ekranie ustawień BIOS naciśnij klawisz [F7] na klawiaturze lub kliknij [Advanced Mode] (tryb zaawansowany)na ekranie. 
 3. Przejdź na stronę [Advanced] (zaawansowane)i kliknij [VMD setup menu] (menu konfiguracji VMD).   
  Uwaga: Jeżeli konfiguracja BIOS nie obejmuje opcji VMD, oznacza to, że komputer nie obsługuje tej funkcji. Przejdź do kolejnej metody rozwiązywania problemów. 
 4. Wybierz [Enable VMD controller] (włącz kontroler VMD), a następnie wybierz inną opcję niż aktulane ustawienie
 5. Kliknij [OK], aby zastosować zmiany w technologii Intel Volume Management Device (VMD). 
 6. Save the settings and exit. Press the [F10] key on your keyboard and click [Ok], then the computer will reboot. Afterward, check if the Windows blue screen error is resolved.   
  Uwaga: Jeżeli błąd niebieskiego ekranu systemu Windows nadal występuje, przywróć ustawienia VMD do oryginalnej konfiguracji i przejdź do kolejnej metody rozwiązywania problemów. 

Powrót do spisu treści

 

Aktualizacja BIOS / Aktualizacje zbiorcze Windows / Aktualizacja sterowników

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilności i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy sprawdzanie i częste aktualizowanie do najnowszej wersji laptopa. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o:

Jak używać Winflash do aktualizacji wersji BIOS w systemie Windows

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji BIOS notebooka

(W przypadku produktów desktopowych należy zapoznać się z ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie)

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej na temat wykonywania aktualizacji systemu Windows i aktualizacji sterowników Jak uruchomić usługę Windows Update.

Jeśli problem nie ustąpi po zaktualizowaniu systemu BIOS i Windows Update, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

 

Uruchomienie diagnostyki systemu za pośrednictwem MyASUS

Użytkownik może sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne, za pomocą Diagnostyki sprzętu za pośrednictwem MyASUS i przeprowadzić dalsze sprawdzanie w przypadku błędu niebieskiego ekranu. Jeśli po zdiagnozowaniu wystąpi jakikolwiek błąd, zalecamy odwiedzenie centrum napraw firmy ASUS w celu naprawy sprzętu.

1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] w pasku wyszukiwania systemu Windows ①, a następnie kliknij [Otwórz]
Jeśli nie ma wyników wyszukiwania, oznacza to, że komputer może go nie mieć zainstalowanego, zapoznaj się z Jak zainstalować MyASUS.

2. W aplikacji MyASUS wybierz [Customer Support]③.

3. W obszarze [Diagnoza systemu]④, zaznacz [Wszystkie] pozycje diagnostyki sprzętu⑤, a następnie kliknij [Sprawdź]⑥.
Tutaj możesz dowiedzieć się więcej — MyASUS System Diagnoza systemu - wprowadzenie.

Uwaga: Jeśli w MyASUS nie ma karty Diagnostyka systemu, to oznacza, że komputer nie obsługuje tej funkcji, zignoruj ten krok i przejdź do rozdziału 3. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej — Dlaczego widzę tylko funkcję obsługi klienta w aplikacji MyASUS.

4. Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd, odwiedź centrum napraw ASUS w celu naprawy sprzętu. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak korzystać z obsługi klienta, aby skontaktować się z firmą ASUS na dalsze zgłoszenie naprawy.
Jeśli po „Diagnostyce sprzętu” nie znaleziono żadnego problemu, wróć do ekranu Diagnostyka systemu i wybierz [Błąd niebieskiego ekranu] ⑦ w celu dalszego sprawdzenia.

5. Wybierz [Diagnostyka sprzętu].

6. Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd, odwiedź centrum napraw ASUS w celu naprawy sprzętu. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak korzystać z obsługi klienta, aby skontaktować się z firmą ASUS na dalsze zgłoszenie naprawy.

Jeśli po sprawdzeniu w opcji „Błąd niebieskiego ekranu” nie znaleziono żadnego problemu, oznacza to, że urządzenia sprzętowe są sprawne. Kontynuuj następny krok rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

 

Sprawdzenie podłączonych urządzeń oraz wymienianych elementów sprzętu

Czasami urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera mogą być przyczyną błędów niebieskiego ekranu, więc spróbuj je usunąć, takie jak zewnętrzne dyski twarde, drukarki, karty pamięci, zewnętrzny napęd optyczny (jeśli twój komputer ma wewnętrzny napęd optyczny, wyjmij płytę CD / DVD) nośniki usb  itp. Następnie uruchom ponownie komputer. Jeśli problem nie występuje po ponownym uruchomieniu komputera, przyczyną problemu może być urządzenie zewnętrzne. Zalecamy, aby nie używać tego urządzenia i skontaktować się z producentem urządzenia w celu uzyskania pomocy.

 

Jeśli nie używasz żadnych urządzeń zewnętrznych lub problem nadal występuje po ich usunięciu, sprawdź, czy kiedykolwiek instalowałeś / wymieniłeś jakiekolwiek urządzenia sprzętowe, takie jak dyski (HDD lub SSD) lub moduły pamięci. Problem ze zgodnością może być przyczyną i występować między nowym sprzętem a produktami / systemem ASUS, więc spróbuj usunąć urządzenie sprzętowe. Jeśli problem nie występuje po wyjęciu urządzenia sprzętowego, zalecamy, aby nie używać tego urządzenia i skontaktować się z producentem urządzenia w celu uzyskania pomocy.

 

 

Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych czynności, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

 

Powrót do spisu treści

 

 

Sprawdzenie ostatnio zainstalowanych / zaktualizowanych programów

Niektóre problemy mogą wystąpić po Windows Update lub określonej aplikacji zainstalowanej na komputerze, w tym problem ze zgodnością między aplikacjami a systemem lub może dojść do awarii podstawowych programów systemu Windows.

Możesz wyświetlić historię aktualizacji, aby sprawdzić ostatnio zainstalowane zaktualizowane elementy.

1. Wpisz i wyszukaj [Ustawienia Windows Update] na pasku wyszukiwania Windows①, a następnie kliknij [Otwórz] ②.

2. Wybierz opcję [Wyświetl historię aktualizacji].

3. W sekcji Wyświetl historię aktualizacji, są  Aktualizacje funkcji, Aktualizacje jakości i Aktualizacje sterowników, które zostały zainstalowane na komputerze.

4. Możesz potwierdzić datę instalacji i czy po tym wystąpiły błędy niebieskiego ekranu, a następnie zapoznaj się z poniższymi krokami, aby dowiedzieć się, jak odinstalować lub wrócić do poprzedniej wersji.

 

● Wróć do poprzedniej wersji aktualizacji funkcji

Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji funkcji w systemie Windows wystąpią błędy niebieskiego ekranu, zalecamy powrót do poprzedniej wersji i zaczekanie na modyfikację firmy Microsoft, aby zapobiec początkowym problemom z niestabilnością. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows..

Jeśli nie możesz wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows, zalecamy przywrócenie systemu z punktu przywracania, tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak użyć punktu przywracania do przywrócenia systemu.

 

● Odinstaluj aktualizacje systemu Windows

Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji w systemie Windows wystąpią błędy niebieskiego ekranu, zalecamy odinstalowanie aktualizacji i poczekanie na modyfikację od firmy Microsoft, zapoznaj się z następującymi krokami, aby dowiedzieć się, jak ją odinstalować.

1. Wyświetl historię aktualizacji kliknij [Odinstaluj aktualizacje].

2. Wybierz element, który chcesz odinstalować②, a następnie kliknij [Odinstaluj] ③.

 

● Wróć do poprzedniej wersji sterowników

Jeśli po aktualizacji sterowników w systemie Windows wystąpią błędy niebieskiego ekranu, zalecamy powrót do poprzedniej wersji i zaczekanie na naprawioną. Aby dowiedzieć się, jak wrócić do poprzedniej wersji sterownika, zapoznaj się z następującymi krokami.

1. Wpisz i wyszukaj [Menedżer urządzeń] na pasku wyszukiwania systemu Windows①, a następnie kliknij [Otwórz] ②.

2. Zaznacz strzałkę obok [Karty graficzne] ③, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel (R) UHD Graphics 620] ④ i wybierz [Właściwości] ⑤.

Poniższe kroki są używane jako przykład grafiki Intel, wybierz uszkodzony sterownik, który chcesz przywrócić do poprzedniej wersji. 

3. Wybierz [Sterownik] ⑥, a następnie [Przywróć sterownik] ⑦.

4. Wybierz przyczynę [Dlaczego przywracasz sterownik?] ⑧, a następnie kliknij [Tak] ⑨. System rozpocznie przywracanie poprzednio zainstalowanego sterownika.

 

Odinstaluj określoną aplikację

Błędy niebieskiego ekranu mogą wystąpić, jeśli występuje problem ze zgodnością między początkowo zainstalowaną aplikacją a systemem Windows, dlatego zalecamy najpierw odinstalowanie tej aplikacji. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak wyszukiwać lub odinstalowywać ostatnio zainstalowane aplikacje.

Jeśli problem zniknął po odinstalowaniu tej aplikacji, zalecamy sprawdzenie obsługiwanego systemu operacyjnego lub specyfikacji na oficjalnej stronie tej aplikacji albo skontaktowanie się z producentem aplikacji w celu uzyskania pomocy.

Powrót do spisu treści

 

Przywracanie systemu z punktu przywracania

Jeśli problem zdarza się niedawno, a jeśli kiedykolwiek utworzyłeś punkt przywracania systemu lub istnieje automatyczne przywracanie systemu istniało, spróbuj przywrócić komputer do punktu przed rozpoczęciem problemu, aby rozwiązać problem. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej — Punkt przywracania systemu.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

Resetowanie komputera

Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu wszystkich kroków rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o:

Windows 10 – Jak zresetować system i usunąć wszystkie moje pliki osobiste

Windows 10 – Jak zresetować system i zachować moje osobiste pliki

 

Powrót do spisu treści

 

Pobierz MyASUS teraz aby uzyskać doskonałą obsługę. Kliknij w baner!