[Notebook] Rozwiązywanie problemów — Problem z kamerą notebooka

W laptopach i komputerach All-in-One kamera jest zintegrowana, a w komputerach stacjonarnych możesz użyć zewnętrznej kamery USB. Jeśli napotkasz na poniższe problemy z kamerą (obraz jest odwrócony do góry nogami, brak obrazu, kamera nie jest rozpoznawana, nieprawidłowe wyświetlanie itd.), zapoznaj się kolejno z poniższymi krokami rozwiązywania problemów:

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS w serwisie YouTube i dowiedz się więcej na temat rozwiązywania problemów z kamerą w laptopach ASUS.

https://www.youtube.com/watch?v=7Da7PIcW4UA

Przejdź do odpowiedniej instrukcji w oparciu o twój aktualny system operacyjny Windows:

 

System operacyjny Windows 11

Spis treści

 

Sprawdź wygląd kamery

 1. Sprawdź, czy kamera nie jest niczym zasłonięta na przykład osłoną ekranu lub filtrem prywatyzującym.
  Czasem jeśli soczewka kamery jest pokryta kurzem lub brudem, może to wpłynąć na jakość obrazu. Użyj czystej miękkiej ściereczki, aby delikatnie wytrzeć soczewkę kamery, upewniając  się, że pozostaje w oryginalnym stanie.
 2. Niektóre modele Chromebooków mogą być wyposażone w fizyczną osłonę prywatyzującą kamery. Jeśli chcesz używać kamery, upewnij się, że osłona prywatyzująca znajduje się w położeniu zamkniętym. 
  Uwaga: Lokalizacja osłony prywatyzującej może różnić się w zależności od modelu. Jeśli nie masz pewności, czy Chromebook jest wyposażony w fizyczną osłonę prywatyzującą zapoznaj się z instrukcjami obsługi

 

Użyj aplikacji aparatu fotograficznego dostarczonej z urządzeniem

 1. Wpisz i wyszukaj [Aparat] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz]
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 2. Po uruchomieniu aplikacji Aparat sprawdź, czy aparat działa prawidłowo. Jeśli tak nie jest, wykonaj kolejne kroki. 
  Zauważ: Błędy kamery to m.in. obraz odwrócony do góry nogami, brak obrazu, nie można rozpoznać kamery, nieprawidłowe wyświetlanie itp. 

Powrót do Spisu treści

 

 

Sprawdź stan klawisza skrótu kamery F10 (tylko w laptopach ASUS)

 1. Sprawdź, czy na klawiaturze laptopa znajduje się klawisz skrótu kamery [F10]. Jeśli nie, przejdź do następnego rozdziału
  Zauważ: Uwaga: Funkcje klawiszy skrótu mogą się różnić w zależności od różnych modelu; zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika
  Obraz zawierający sprzęt elektroniczny, klawiatura, białyOpis wygenerowany automatycznie
 2. Naciśnij klawisz F10 lub klawisz funkcyjny Fn + klawisz F10 (zależy to od wybranej opcji klawiszy skrótu), a następnie sprawdź, czy na ekranie jest wyświetlany komunikat [Kamera włączona]. Zachęcamy do zapoznania się z Wprowadzeniem do skrótów klawiaturowych ASUS

Powrót do Spisu treści

 

 

Nadawaj uprawnienia aplikacjom

 1. Wpisz i wyszukaj [Ustawienia prywatności aparatu] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz]
 2. Włącz [Dostęp do aparatu]
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 3. Włącz opcję [Zezwalaj aplikacjom na dostęp do aparatu]
 4. Rozwiń pole Zezwól aplikacjom na dostęp do aparatu. Tutaj możesz Włączyć/wyłączyć aplikacje, które mogą korzystać z aparatu

Powrót do Spisu treści

 

 

Aktualizacja BIOS / Aktualizacje zbiorcze Windows / Aktualizacja sterowników

Aktualizowanie oprogramowania zwykle pomaga w utrzymaniu stabilności i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy sprawdzanie i częste ich aktualizowanie. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zaktualizować BIOS:

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows

Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash

(W przypadku produktów dla komputerów stacjonarnych należy zapoznać się z ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie).

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym jak wykonać aktualizację systemu Windows i aktualizację sterowników:

Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows

MyASUS 3 — Obsługa klienta

Jeżeli po zaktualizowaniu sterowników, BIOS-u, systemu Windows problem nadal występuje, należy przejść do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Powrót do Spisu treści

 

 

Włącz i ponownie zainstaluj sterownik kamery w Menedżerze urządzeń

 1. W pasku wyszukiwania systemu Windows wpisz i wyszukaj pozycję [Device Manager], a następnie kliknij przycisk [Otwórz]
 2. Kliknij strzałkę obok pozycji [Kamera], a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [nazwa urządzenia kamery] i wybierz opcję [Enable device]. Aby sprawdzić, czy aparat działa normalnie. 
  Jeśli opcja [Włącz urządzenie] nie jest wyświetlana, oznacza to, że aparat jest już włączony, przejdź do następnego kroku. 
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 3. Odinstaluj sterownik kamery. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie [nazwa aparatu] i wybierz opcję [Odinstaluj urządzenie]
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 4. Zaznacz pole wyboru [Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia], a następnie kliknij przycisk [Odinstaluj]
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 5. Wybierz [Działanie] w górnej części Menedżera urządzeń, a następnie wybierz [Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętowych], po czym system automatycznie zainstaluje sterownik kamery. 
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 6. Po zakończeniu instalacji sterownika kamery uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj ponownie otworzyć aplikację Aparat. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnej procedury rozwiązywania problemów.

 

Powrót do Spisu treści

 

 

Użyj punktu przywracania, aby przywrócić system

Jeśli problem z klawiaturą wystąpił niedawno i jeśli kiedykolwiek został utworzony punkt przywracania systemu lub istnieje możliwość automatycznego przywrócenia systemu, spróbuj przywrócić komputer do stanu sprzed wystąpienia problemu, aby go rozwiązać. Tutaj można dowiedzieć się więcej o Punkcie przywracania systemu.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania.

 

Powrót do Spisu treści

 

 

Zresetuj system

Jeśli po wykonaniu wszystkich czynności związanych z rozwiązywaniem problemów usterka nadal występuje, Należy wykonać kopię zapasową plików osobistych, a następnie przywrócić pierwotną konfigurację komputera. Tutaj można dowiedzieć się więcej na temat:

Jak zresetować system i zachować osobiste pliki?

 

Powrót do Spisu treści

 

Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, pobierz aplikację MyASUS i spróbuj rozwiązać go za pomocą Diagnostyki systemu. Kliknij poniżej!  

Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

 

 

System operacyjny Windows 10

Spis treści

 

Sprawdź wygląd kamery

 1. Sprawdź, czy kamera nie jest niczym zasłonięta na przykład osłoną ekranu lub filtrem prywatyzującym.
  Czasem jeśli soczewka kamery jest pokryta kurzem lub brudem, może to wpłynąć na jakość obrazu. Użyj czystej miękkiej ściereczki, aby delikatnie wytrzeć soczewkę kamery, upewniając  się, że pozostaje w oryginalnym stanie.
 2. Niektóre modele Chromebooków mogą być wyposażone w fizyczną osłonę prywatyzującą kamery. Jeśli chcesz używać kamery, upewnij się, że osłona prywatyzująca znajduje się w położeniu zamkniętym. 
  Uwaga: Lokalizacja osłony prywatyzującej może różnić się w zależności od modelu. Jeśli nie masz pewności, czy Chromebook jest wyposażony w fizyczną osłonę prywatyzującą zapoznaj się z instrukcjami obsługi

Skorzystaj z wbudowanej aplikacji kamery

 1. Kliknij [menu Start] i uruchom aplikację [Camera] (kamera)
 2. Sprawdź, czy kamera działa poprawnie po uruchomieniu aplikacji [Camera] (kamera). W przeciwnym razie postępuj według poniższego opisu. 
  Adnotacja: Błąd kamery notebooka (obraz odwrócony, brak obrazu, nie można rozpoznać kamery, zniekształcony obraz itp.). 

Powrót do spisu treści

 

 

Sprawdź status skrótu klawiszowego kamery F10

 1. Najpierw sprawdź, czy na klawiaturze laptopa znajduje się klawisz [F10 Camera Hotkey ] (klawisz skrótu klawiszowego kamery F10) . W przeciwnym razie przejdź do następnego rozdziału
  Adnotacja: Funkcje klawiszy skrótu mogą się różnić w zależności od modelu — zapoznaj się z instrukcją obsługi
 2. Naciśnij klawisz F10 lub naciśnij klawisz funkcyjny + klawisz F10 (w zależności od wybranej opcji skrótów), a następnie sprawdź, czy komunikat [Camera on] (kamera włączona) pojawia się na ekranie. W tym temacie zamieszczonych jest więcej informacji: Skróty klawiaturowe ASUS — Wprowadzenie

Powrót do spisu treści

 

 

Udziel aplikacjom uprawnień

 1. Kliknij przycisk [Start] , a następnie wybierz [Settings] (ustawienia)
 2. Wybierz [Privacy] (prywatność)
 3. Wybierz [Camera] (kamera) , następnie kliknij Change (zmień) i aktywuj [Camera access for this device] (dostęp do kamery dla tego urządzenia)
 4. Aby umożliwić dostęp do poszczególnych aplikacji, włącz [Allow apps to access your camera] (zezwalaj aplikacjom na dostęp do kamery)
 5. Po udzieleniu zezwolenia na dostęp do kamery przewiń w dół do [Choose which Microsoft Store apps can access your camera] (określ, które aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do kamery) i włącz dostęp do kamery dla wybranych aplikacji. 

Powrót do spisu treści

 

Zaktualizuj na laptopie do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na laptopie do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania BIOS:

Jak używać Winflash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS w systemie Windows?

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS notebooka?

(W przypadku produktów desktopowych należy zapoznać się z ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie).

Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows i sterowników — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak przeprowadzić aktualizację systemu Windows?

Jak zaktualizować sterowniki poprzez wsparcie klienta w MyASUS?

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Powrót do spisu treści

 

 

Włącz i zainstaluj ponownie sterownik kamery w aplecie Menedżer urządzeń

 1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz)
 2. Zaznacz strzałkę obok [Camera] (kamera) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [nazwę kamery] i wybierz [Enable device] (włącz urządzenie) . Sprawdź, czy kamera działa. 
  Jeśli opcja [Enable device] (włącz urządzenie) nie jest wyświetlana, oznacza to, że kamera jest już włączona; przejdź do następnego kroku. 
 3. Odinstaluj sterowniki kamery. Kliknij prawym przyciskiem myszy [nazwę kamery] i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie)
 4. Zaznacz pole [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie kliknij [Uninstall] (odinstaluj)
 5. Wybierz [Action] (działanie) u góry apletu Menedżer urządzeń i wybierz [Scan for hardware changes] (skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu) — system automatycznie zainstaluje sterownik kamery. 
 6. Po zakończeniu instalacji sterownika kamery uruchom ponowie komputer i spróbuj otworzyć ponownie aplikację Kamera. Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Powrót do spisu treści

 

 

Użyj punktu przywracania, aby przywrócić system

Jeśli problem z ekranem dotykowym występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak używać punktu przywracania systemu?.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Powrót do spisu treści

 

 

Zresetuj system

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Windows 10 — Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

 

Powrót do spisu treści

 

Jeżeli nadal nie możesz rozwiązać problemu, pobierz MyASUS i przeprowadź procedurę rozwiązywania problemów z wykorzystaniem diagnostyki systemu. Kliknij w baner!