Viktig information

Var finns modellnamnet?

Senast uppdaterad : 2021/09/23

Per produkttyp:

Moderkort

Metod: 1 Starta om systemet

Tryck på tangenten Pause/Break när du ser ASUS XXXX ACPI BIOS Revision

A7N8X-VM anger t.ex. modellen på moderkortet

Metod: 2 Leta upp modellnamnet på moderkortets yta

Om nödvändigt, öppna luckan för att kunna se bättre.

P4C800-E anger t.ex. modellen på moderkortet

Notebook

Metod: 1 Fäll ner skärmen och vänd datorn upp och ner. Modellnamnet står i "MODEL"

Exempelvis : X302LA

Metod 2: Kontrollera från DXDiag

1. Skriv in "DXDIAG" i Windows sökruta

2. Modelnamnet visas under system model fältet (Som visat enligt röd markering)

Metod 3: Kontrollera från BIOS

1. Tryck på power knappen sedan tryck och håll inne F2.

2. Släpp F2 när ni kan BIOS menyn

3. Välj [Advanced] --> [ASUS EZ Flash 3 Utility].

Ni ser därefter ert modellnamn enligt nedan

Eee PC

Metod: 1 Stäng luckan och vänd enheten med baksidan uppåt. Modellnamnet står i den röda delen.

T.ex.701 (modellnamn).

Optisk enhet

Metod: 1 Starta om systemet

Tryck på tangenten Pause/Break när du ser "Detecting Secondary Master"

For example:CRW-4012A anger t.ex. modellen på den optiska enheten

Metod: 2Modellnamnet finns på ovansidan av den optiska enheten

CRW-5224A anger t.ex. modellen på den optiska enheten

Grafikkort

Metod: 1 Högerklicka med musen på Windows skrivbord och klicka sedan på "Egenskaper - Inställningar".

V9280 anger t.ex. modellen på grafikkortet

Metod: 2 Klicka på "Start" -> "Kontrollpanelen" -> "Enhetshanterare" -> "System" -> "Bildskärmskort".

Metod: 3 Modellnamnet finns på själva grafikkortet

V9980U anger t.ex. modellen på grafikkortet

Trådlöst

Metod: 1 Modellnamnet finns på den trådlösa åtkomstpunkten

WL-500g anger t.ex. modellen på den trådlösa åtkomstpunkten

Metod: 2 Modellnamnet finns på det trådlösa kortet

WL-107g anger t.ex. modellen på det trådlösa kortet

Metod: 3 Modellnamnet finns på HSDPA-kortet

T500 anger t.ex. modellen på HSDPA-kortet

Användarhandbokens omslag

Etikett på förpackning