Viktig information

Skada orsakad av kund

1. Repat kretskort [figur 1~6]
Kommentarer Reparation Inom garantitiden Utanför garantitiden
Mindre än eller 3 ledningsbanor och kretskortet är inte trasigt inuti Godkänt Debitera Debitera
Fler än 3 ledningsbanor eller kretskortet trasigt inuti Ej godkänt - -
 • ↑ Figur 1

 • ↑ Figur 2

 • ↑ Figur 3

 • ↑ Figur 4

 • ↑ Figur 5

 • ↑ Figur 6

Repat kretskort [figur 7~8]
Kommentarer Reparation Inom garantitiden Utanför garantitiden
Mindre än eller 3 ledningsbanor och lödpunkt inte trasig Godkänt Debitera Debitera
Fler än 3 ledningsbanor eller lödpunkt trasig Ej godkänt - -
 • ↑ Figur 7

 • ↑ Figur 8

Top
2. Trasig kretskort [figur 9~10]
Kommentarer Reparation Inom garantitiden Utanför garantitiden
Den trasiga delen har redan förstört kretskortet Ej godkänt Debitera Debitera
 • ↑ Figur 9

 • ↑ Figur 10

Trasig kretskort [figur 11~14]
Kommentarer Reparation Inom garantitiden Utanför garantitiden
Bara en liten bit har gått sönder i kanten på kretskortet, men inga ledningsbanor har gått sönder. Påverkar inte kretsens elektriska funktion. Godkänt Debitera Debitera
 • ↑ Figur 11

 • ↑ Figur 12

 • ↑ Figur 13

 • ↑ Figur 14

Trasig kretskort [figur 15~16]
Kommentarer Reparation Inom garantitiden Utanför garantitiden
Om den trasiga delen påverkar kretsens elektriska funktion. Ej godkänt Debitera Debitera
 • ↑ Figur 15

 • ↑ Figur 16

Top
3. Skadad komponent [figur 17~26]
Kommentarer Reparation Inom garantitiden Utanför garantitiden
Om endast några få komponenter gått sönder och kretskortet i sig är helt Godkänt Debitera Debitera
Om flera komponenter gått sönder eller om kretskortets ledningsbanor skadats Ej godkänt - -
 • ↑ Figur 17

 • ↑ Figur 18

 • ↑ Figur 19

 • ↑ Figur 20

 • ↑ Figur 21

 • ↑ Figur 22

 • ↑ Figur 23

 • ↑ Figur 24

 • ↑ Figur 25

 • ↑ Figur 26

Skadat stift i sockel [ Figur 27~29 ]
Kommentarer Reparation Inom garantitiden Utanför garantitiden
Stift inuti sockel är skadat Godkänt Debitera Debitera
 • ↑ Figur 27

 • ↑ Figur 28

 • ↑ Figur 29

Top
4. Kretskort oxiderat [figur 30~33]
Kommentarer Reparation Inom garantitiden Utanför garantitiden
Oxidering på grund av utspilld vätska på kretskortet Ej godkänt - -
Om flera komponenter gått sönder eller om kretskortets ledningsbanor skadats Godkänt Debitera Debitera
 • ↑ Figur 30

 • ↑ Figur 31

 • ↑ Figur 32

 • ↑ Figur 33

Komponentoxidering [figur 34~35]
Kommentarer Reparation Inom garantitiden Utanför garantitiden
Komponent är oxiderad Godkänt Debitera Debitera
 • ↑ Figur 34

 • ↑ Figur 35

Top
5. Bränt kretskort [figur 36~43]
Kommentarer Reparation Inom garantitiden Utanför garantitiden
Moderkortet är bränt. Reparation Kostnadsfritt Debitera
Felaktig isättning av grafikkort orsakar brännskador på guldstift. Ej godkänt Debitera Debitera
 • ↑ Figur 36

 • ↑ Figur 37

 • ↑ Figur 38

 • ↑ Figur 39

 • ↑ Figur 40

 • ↑ Figur 41

 • ↑ Figur 42

 • ↑ Figur 43

Top
6. Bränd komponent [figur 49~53]
Kommentarer Reparation Inom garantitiden Utanför garantitiden
Komponent är bränd. Godkänt Kostnadsfritt Debitera
 • ↑ Figur 49

 • ↑ Figur 50

 • ↑ Figur 51

 • ↑ Figur 52

 • ↑ Figur 53

Top
7. Komponent saknas [figur 49~55]
Kommentarer Reparation Inom garantitiden Utanför garantitiden
Komponenter saknas Godkänt Debitera Debitera
 • ↑ Figur 49

 • ↑ Figur 50

 • ↑ Figur 51

 • ↑ Figur 52

 • ↑ Figur 53

 • ↑ Figur 54

 • ↑ Figur 55

Komponent saknas [figur 56~58]
Kommentarer Reparation Inom garantitiden Utanför garantitiden
Om kretskort eller lödpunkter förstörts av användare eller BGA-komponenter saknas Godkänt - -
Värmefläns saknas Godkänt Debitera Debitera
 • ↑ Figur 56

 • ↑ Figur 57

 • ↑ Figur 58

8. Smuts [figur 59~60]
Kommentarer Reparation Inom garantitiden Utanför garantitiden
Om kretskortet är smutsigt men det inte påverkar kortets funktion. Godkänt Kostnadsfri rengöring Kostnadsfri rengöring
 • ↑ Figur 59

 • ↑ Figur 60

Top
9. Etiketten med serienumret skadad [ Figur 61~64 ]
Kommentarer Reparation Inom garantitiden Utanför garantitiden
Om etiketten med serienumret skadats och den ursprungliga etiketten med serienumret inte kan verifieras Ej godkänt - -
 • ↑ Figur 61

 • ↑ Figur 62

 • ↑ Figur 63

 • ↑ Figur 64

Top