Viktig information

ASUS batteriinformation

Batteriets användbara livstid beror på omgivningens temperatur, luftfuktighet och användning av den bärbara datorn.

 1. Batteriets kapacitetsanvändning och prestandaminskningen per cykel följer en linjär kurva.
 2. Litiumjonbatterier har normalt en livstid på mellan 300 och 500 cykler. Med måttlig användning kan litiumjonbatterier ge runt 80 % av sin ursprungliga kapacitet efter 300 cykler eller ungefär ett års användning.
 3. En högre eller lägre omgivande temperatur under användning kan ge en kapacitetsförlust på 60% eller mer för samma antal cykler.
 4. Andra faktorer som påverkar batteriets livstid är systemdesign, modell av bärbar dator och operativsystemets inställningar för energibesparing. Omgivningens temperatur, samt antalet gånger batteriet laddas och laddas ur helt påverkar också batteriets prestanda.
 5. Hur snabbt batteriet laddas ur i en bärbar dator har direkt samband med inställningarna för energibesparing samt vilka typer av program som körs. Exempelvis så förbrukar processorintensiva program för grafik och animering, spel samt uppspelning av video mer ström än vanliga kontorsprogram.
1. Dra ur nätsladden och avlägsna batteriet från den bärbara datorn när den inte kommer att användas på mer än två veckor. Eftersom batteriet laddas ut långsamt även under förvaring måste det laddas var tredje månad för att förlänga cykelkapaciteten. Annars kan det bli omöjligt att ladda batteriet i framtiden. 2. Batteriet ska förvaras i mellan 10 ºC och 30 ºC. Du måste räkna med att den bärbara datorns interna temperatur är högre än den omgivande temperaturen. Temperaturer under detta intervall kan minska batteriets prestanda. Användning av batteriet vid högre temperaturer ökar risken för en batteriexplosion.
3. Batteriet har en typisk livstid på mellan 300 och 500 cykler under normala användnings- och driftsförhållanden. Användning av den bärbara datorn i en omgivande temperatur som är högre eller lägre påverkar det totala antalet cykler batteriet klarar under sin livstid. 4. Förvara inte batteriet i en fuktig eller kall miljö! Fukt och en kall miljö kan göra att urladdningen går snabbare. De kemiska beståndsdelarna i batteriet kan påverkas negativt om de utsätts för låga temperaturer. Om batteriet utsätts för mycket höga temperaturer finns däremot risk för en explosion.
5. Undvik att ansluta och dra ut nätsladden ofta för att förlänga batteriets livstid. 6. Placera inte den bärbara datorn eller batteriet nära ett element, öppen spis, spis eller annan värmekälla. Temperaturer över 60 ºC kan få batteriet att explodera, läcka ut kemikalier eller orsaka en brand.
 1. ASUS Power4Gear (Super Hybrid Engine) har fyra olika strömsparlägen för olika situationer. När systemet går över i DC-läge, växlar ASUS Power4Gear automatiskt till batterisparläge för att förlänga batteritiden.

  Du kan även göra följande:

  • Sänka skärmens ljusstyrka.
  • Begränsa processorprestandan genom att justera inställningen för Maximal prestanda och Lägsta prestanda. Sänkning av processoraktiviteten kan minska energiförbrukningen.*
  • Stäng av enheter och maskinvarukomponenter som inte används.
  • Aktivera inställningen för automatisk strömbesparing (sänk ljusstyrkan, Stäng av skärm, Viloläge efter) för att minska energiförbrukningen.

  Ändring av inställningarna för processorn påverkar systemprestandan. ASUS rekommenderar att du använder standardinställningarna för varje strömsparläge.

 2. Stäng av trådlösa enheter (Fn + F2)
  Om du använder program som inte kräver åtkomst till nätverket, som ordbehandling, kan du stänga av den trådlösa nätverksenheten, Bluetooth och 3G-kort för att minska energiförbrukningen.
 3. Stäng av andra program och tillbehör
  Du kan stänga av program eller tillbehör som du inte använder för tillfället. Att stänga av eller avaktivera onödiga program eller komponenter kan minska energiförbrukningen och förlänga batteriets livstid.

 1. För ASUS batterigaranti gäller följande villkor.
  • Om batteriet fortfarande har giltig garanti och det orsakar att den bärbara datorn slås på/av slumpmässigt eller stänger av datorn eller gör att systemet inte kan starta så ersätter ASUS det defekta batteriet med ett nytt.
  • Asus ersätter ett batteri i följande fall: (a) Batteriet laddas inte (b) Den bärbara datorn kan inte känna av batteriet (c) Systemet uppmanar flera gånger användaren att byta batteriet (d) Batteriladdarindikatorn blinkar på ett onormalt sätt.
 2. Undantag från den begränsade garantin
  • Normal sänkning av batterikapaciteten över tid på grund av användning.
  • Produkten har reparerats och/eller modifierats av icke auktoriserad personal.
  • Kvitto kan inte uppvisas eller att garantiförseglingen brutits eller modifierats. Spara kvittot för att kunna utnyttja den begränsade garantin och avlägsna inte garantiförseglingarna på produkten.
  • Elektroniska komponenter uppvisar rost eller spår av oxidering om de utsätts för fukt eller vid internt läckage.
  • Felaktig användning eller underlåtenhet.
 1. Litiumjonbatterier

  Litiumjonbatterier använder anodmaterial som inkluderar litium eller litiumlegering och en icke vattenbaserad elektrolytlösning. Litiumjonbatterier ger hög spänning, lång livscykel och snabb laddning. De är lätta, förorenar inte och lider inte av minneseffekter vid ofullständig urladdning. De kan laddas snabbt och användas med en smart batteriladdare samtidigt som de ger hög energilagringskapacitet. Litiumjonbatterier används i produkter som mobiltelefoner och bärbara datorer.

 2. Litiumpolymer-batterier

  Litiumpolymer-batteriet är just nu det mest använda batteriet på marknaden. Dess fördelar inkluderar högre energidensitet och ett batteri som kan vara litet, tunt, lätt och billigt. Litiumpolymer-batterier kan tillverkas i alla former och kapaciteter och kan vara så tunna som 0,5 mm. De ger dubbelt så hög energikapacitet som litiumjonbatterier av samma storlek. Litiumpolymer-batterier finns i mobiltelefoner, bärbara datorer och surfplattor.

SuperBatt-tekniken använder ASUS Smart Charging-algoritm för att förlänga batteritiden för bärbara datorer. Medan vanliga batterier försämras med tiden och laddas upp till lägre nivåer ju fler cykler de genomgått kan SuperBatt laddas upp till 70 % även efter 1 000 cykler – tre gånger mer än batterier med normala celler.

* ASUS SuperBatt finns endast i K45, K55, K75 och K95.

Testläge Kapacitet efter cykler
300 cykler 1000 cykler
Normal laddning av andra märken 80%~70% Ej tillgänglig
Smart Charge-cell ~90% ~70%