Mua Online
Hỗ Trợ
Sắp xếp và Lọc
AiMesh WiFi Routers and Systems
AiMesh WiFi Routers and Systems
Hệ thống mesh nâng cao
ZenWiFi WiFi System
ZenWiFi WiFi System
Sắp xếp và Lọc
Xóa tất cả
Theo Dòng
Nhiều hơn
Công nghệ WiFi
Nhiều hơn
Tốc độ WiFi
Nhiều hơn
Internet Access Ports
Nhiều hơn
Băng tần WiFi
Nhiều hơn
Phủ sóng
Nhiều hơn
Tính năng chính
Nhiều hơn
Hủy bỏ
Chấp thuận
Quay trở lại bộ lọc

ZenWiFi WiFi System

Hệ thống ZenWiFi giúp sóng Wi-Fi bao phủ căn nhà, chuyển vùng liền mạch và không có điểm chết. Họ chỉ mất một vài bước để thiết lập và cung cấp dễ dàng, quản lý đơn giản. Dễ dàng bày trí thiết bị với bất kỳ phong cách nhà nào nhờ thiết kế hiện đại.

Xem tất cả ZenWiFi WiFi System
ASUS ZenWiFi AX (XT8)

ASUS ZenWiFi AX (XT8)

Thiết Bị Mạng / IoT / Servers
Hệ thống Wi-Fi phủ sóng toàn bộ căn nhà