Sắp xếp và Lọc
AiMesh WiFi Routers and Systems
AiMesh WiFi Routers and Systems
Hệ thống mesh nâng cao
ZenWiFi WiFi System
ZenWiFi WiFi System
Sắp xếp và Lọc
Xóa tất cả
Theo Dòng
Công nghệ WiFi
Tốc độ WiFi
Internet Access Ports
Băng tần WiFi
Phủ sóng
Tính năng chính
Hủy bỏ
Chấp thuận
Quay trở lại bộ lọc

ZenWiFi WiFi System

Hệ thống ZenWiFi giúp sóng Wi-Fi bao phủ căn nhà, chuyển vùng liền mạch và không có điểm chết. Họ chỉ mất một vài bước để thiết lập và cung cấp dễ dàng, quản lý đơn giản. Dễ dàng bày trí thiết bị với bất kỳ phong cách nhà nào nhờ thiết kế hiện đại.

Xem tất cả ZenWiFi WiFi System