ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp.
Filter results: 11 Thiết bị
Sắp xếp theo:
Recommend
Newsest
Most Popular
Sort Filter
Xóa tất cả
Theo Nhu Cầu
Theo Dòng
Operating System
Processor
Memory (RAM)
Graphics
Storage Drive Size
Optical Drive
I/O ports
Mở rộng tất cả
Hủy bỏ
Chấp thuận
Quay trở lại bộ lọc
New
ASUS ExpertCenter D9 SFF (D901SDR)
ASUS ExpertCenter D9 SFF (D901SDR)
ASUS ExpertCenter D9 SFF (D901SDR)
9L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Pro - ASUS khuyên dùng Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i7 thế hệ 14 với Intel vPro®
 • Khung máy gọn nhẹ 9L
 • Bộ nhớ DDR5 lên đến 128 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 3TB + SSD 4 TB
 • Độ bền đạt chuẩn quân đội MIL-STD 810H
 • TPM firmware là tùy chọn

New
ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower (D901MDR)
ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower (D901MDR)
ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower (D901MDR)
15L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Pro - ASUS khuyên dùng Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel vPro® với Intel® Core™ i9 thế hệ 14
 • Đồ họa lên tới NVIDIA® GeForce® RTX4060
 • Khung máy gọn nhẹ 15L
 • Bộ nhớ DDR5 lên đến 128 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 4TB + SSD 4 TB
 • Độ bền đạt chuẩn quân đội MIL-STD 810H

ExpertCenter D9 SFF (D900SDR)
ExpertCenter D9 SFF (D900SDR)
ExpertCenter D9 SFF (D900SDR)
9L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Pro - ASUS khuyên dùng Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i9 thế hệ 13
 • Hỗ trợ Intel vPro® Enterprise
 • Khung máy gọn nhẹ 9L
 • Đồ họa lên tới NVIDIA® GeForce® GT1030
 • Bộ nhớ DDR5 lên đến 128 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 4TB + SSD 4 TB
 • Độ bền đạt chuẩn quân đội MIL-STD 810H

ExpertCenter D9 Mini Tower (D900MDR)
ExpertCenter D9 Mini Tower (D900MDR)
ExpertCenter D9 Mini Tower (D900MDR)
15L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Pro - ASUS khuyên dùng Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i9 thế hệ 13
 • Hỗ trợ Intel vPro® Enterprise
 • Khung máy gọn nhẹ 15L
 • Đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060
 • Đồ họa lên đến NVIDIA® RTX™ A2000
 • Bộ nhớ DDR5 lên đến 128 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 4TB + SSD 4 TB
 • Độ bền đạt chuẩn quân đội MIL-STD 810H

ExpertCenter D8 SFF (D800SDR)
ExpertCenter D8 SFF (D800SDR)
ExpertCenter D8 SFF (D800SDR)
9L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Pro - ASUS khuyên dùng Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i9 thế hệ 13
 • Hỗ trợ Intel vPro® Essentials
 • Khung máy gọn nhẹ 9L
 • Đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce® GT1030
 • Bộ nhớ DDR5 lên đến 128 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 4TB + SSD 4 TB
 • Độ bền đạt chuẩn quân đội MIL-STD 810H

ExpertCenter D8 Mini Tower (D800MDR)
ExpertCenter D8 Mini Tower (D800MDR)
ExpertCenter D8 Mini Tower (D800MDR)
15L
0.0 out of 5 stars.


 • Windows 11 Pro - ASUS khuyên dùng Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i9 thế hệ 13
 • Hỗ trợ Intel vPro® Essentials
 • Đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
 • Đồ họa lên đến NVIDIA® RTX™ A2000
 • Bộ nhớ DDR5 lên đến 128 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 4TB + SSD 4 TB
 • Độ bền đạt chuẩn quân đội MIL-STD 810H

ExpertCenter D9 SFF (D900SD)
ExpertCenter D9 SFF (D900SD)
ExpertCenter D9 SFF (D900SD)
9L


 • Windows 11 Pro - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 12
 • Hỗ trợ Công nghệ Intel® vPro
 • Đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
 • Đồ họa lên đến NVIDIA® RTX™ A2000
 • Bộ nhớ DDR5 lên đến 128 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 4TB + SSD 2 TB
 • Công nghệ khử ồn AI hai chiều

ExpertCenter D9 Mini Tower (D900MD)
ExpertCenter D9 Mini Tower (D900MD)
ExpertCenter D9 Mini Tower (D900MD)
15L


 • Windows 11 Pro - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 12
 • Hỗ trợ Công nghệ Intel® vPro
 • Đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
 • Đồ họa lên đến NVIDIA® RTX™ A2000
 • Bộ nhớ DDR5 lên đến 128 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 4TB + SSD 2 TB
 • Công nghệ khử ồn AI hai chiều

ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower D900MC
ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower D900MC
ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower D900MC
15


 • Windows 10 Pro - ASUS khuyến nghị Windows 11 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 11
 • Hỗ trợ Công nghệ Intel® vPro
 • Đồ họa lên tới NVIDIA® GeForce® RTX3060
 • Đồ họa lên tới NVIDIA® RTXTM A2000
 • Bộ nhớ lên đến 128 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 3 TB + SSD 2 TB
 • Công nghệ khử ồn AI hai chiều

ASUS ExpertCenter D9 SFF D900SC
ASUS ExpertCenter D9 SFF D900SC
ASUS ExpertCenter D9 SFF D900SC
9


 • Windows 10 Pro - ASUS khuyến nghị Windows 10 Pro cho doanh nghiệp
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 11
 • Hỗ trợ Công nghệ Intel® vPro
 • Đồ họa lên tới NVIDIA® GeForce® GT1030
 • Đồ họa lên tới NVIDIA® T600
 • Bộ nhớ lên đến 128 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 3 TB + SSD 2 TB
 • Công nghệ khử ồn AI hai chiều

ExpertCenter D9 SFF D900SA
ExpertCenter D9 SFF D900SA
ExpertCenter D9 SFF D900SA


 • Windows 10 Pro
 • Bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i7 vPro® thế hệ thứ 10
 • Lên tới NVIDIA® Quadro P620
 • Bộ nhớ lên đến 128 GB
 • Ổ lưu trữ lên đến HDD 4 TB + SSD 2 TB
 • Thiết kế khung không cần dụng cụ

comparison icon
Compare (0)