[Windows 11/10] Jak zoptymalizować swoje wrażenia z gry?

Dotyczy następujących produktów: Notebook, Komputer stacjonarny, Komputer All-in-One, Przenośna konsola do gier
 

Wrażenia z gry mogą się różnić ze względu na różne parametry sprzętowe i programowe każdego urządzenia. W niniejszym artykule opisano ogólne ustawienia mające na celu optymalizację wrażeń z gry.

 

 

 

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

 

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

 

 

Sprawdź zalecane specyfikacje na witrynie internetowej gry

Możesz sprawdzić zalecane specyfikacje na witrynie internetowej gry, aby upewnić się, że twój laptop spełnia wymagania. Jeśli laptop nie jest zakwalifikowany do gry, możesz dostosować ustawienia gry, aby osiągnąć lepsze wrażenia z gry. W przeciwnym razie możesz użyć innego laptopa, który spełnia zalecane wymagania dla danej gry.

Na przykład: PUBG: BATTLEGROUNDS

 

 

Powrót do spisu treści

 

Zaktualizuj na laptopie do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na laptopie do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania BIOS:

Jak zaktualizować wersji oprogramowania BIOS w systemie Windows?

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS?

(W przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem pomocy [Płyta główna] ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie).

Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows i sterowników — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak przeprowadzić aktualizację systemu Windows?

Jak zaktualizować sterowniki poprzez aktualizacje systemu w MyASUS?

Powrót do spisu treści

 

 

 

Skonfiguruj grę zgodnie z używaną grafiką dyskretną

Jeśli twój laptop posiada dyskretną grafikę (dGPU), dGPU ma lepszą wydajność graficzną niż zintegrowany procesor graficzny. Zalecamy ustawienie dGPU jako preferowanego procesora graficznego dla gier, aby zoptymalizować wrażenia w grach.

Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak skonfigurować dGPU, aby uzyskać wysoką wydajność grafiki?.

Firma Microsoft zmodyfikowała priorytet preferowanego procesora graficznego w systemie Windows 10, wersja 2004, i priorytet preferowanego procesora graficznego w ustawieniach systemu Windows niektórych aplikacji jest wyższy niż w panelu sterowania producenta grafiki (np. panel sterowania NVIDIA i oprogramowanie AMD Radeon). Zalecamy dostosowanie obu ustawień, niezależnie od tego, czy w ustawieniach systemu Windows, czy w panelu sterowania producenta grafiki. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak ustawić aplikację zgodnie z używaną grafiką dyskretną?.

Powrót do spisu treści

 

 

 

Ustawienia oprogramowania Armoury Crate

Armoury Crate to zintegrowana aplikacja opracowana dla serii ASUS ROG oraz serii TUF laptopów i komputerów stacjonarnych dla graczy. Za pomocą Armoury Crate można szybko dostosować wydajność systemu i powiązane ustawienia. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Armoury Crate — wprowadzenie. Poniżej przedstawiono kilka sugestii dotyczących optymalizacji wrażeń z gry:

Tryb HyperFan

Ta funkcja zapewnić szybkie dostosowanie wydajności systemu; dla każdego trybu dostępne są różne ustawienia domyślne: CPU&GPU performance (wydajność procesora i procesora graficznego), Cooling (chłodzenie), Noise Reduction (redukcja zakłóceń) oraz Energy Saving (oszczędzanie energii), na przykład tryb Windows®, Silent (cichy), Performance (priorytet wydajności), Turbo (turbo), Manual (ręczny) i Tablet/Vertical (tabletowy/pionowy).

Aby uzyskać najlepsze wrażenia w grach, zalecamy dostosowanie ustawień wentylatora do trybu Turbo. Ten tryb ustawia wydajność systemu jako najwyższy priorytet i utrzymuje wysoką wydajność.

Adnotacja: Tryb Turbo jest dostępny tylko wtedy, gdy zasilacz jest podłączony.

 

Zwolnij zajętą pamięć

Device (urządzenie) > System (system) > Memory (pamięć) : Możesz wybierać aplikacje i zwalniać zajętą pamięć podczas rozgrywki.

 • Refresh (odśwież) : Wybór opcji Refresh (odśwież) spowoduje wyświetlenie listę aplikacji, które aktualnie wykorzystują pamięć.
 • Applications (aplikacje) : Aby wyświetlić listę aplikacji, które aktualnie wykorzystują pamięć.
 • Free Up (zwolnij) : Wybór opcji „Free Up” (zwolnij) spowoduje zwolnienie pamięć zajmowanej przez wybraną aplikację.

 

GPU Power Saving (oszczędzanie energii przez procesor graficzny) (c)

Na potrzeby oszczędzania energii możesz przełączać GPU Mode (tryb procesora graficznego) lub zamykać aplikację zużywającą (aplikacje zużywające) zasoby procesora graficznego.

Aby uzyskać najlepsze wrażenia w grach, zalecamy dostosowanie ustawień GPU Mode (tryb procesora graficznego) do Ultimate (najwyższe). Przejdź do Device (urządzenie) > GPU Power Saving (oszczędzanie energii przez procesor graficzny) > GPU Mode (tryb procesora graficznego) .

 

GameVisual

GameVisual to narzędzie do zarządzania kolorami ekranu, które zapewnia różne scenariusze kolorów ekranu, aby zapewnić najlepsze osobiste wrażenia wizualne, na przykład: domyślny, wyścigi, sceneria, RTS/RPG, FPS, kino, ochrona oczu i żywe kolory. Możesz wybrać odpowiedni tryb w zależności od prowadzonej rozgrywki. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Wprowadzenie do GameVisual.

Powrót do spisu treści

 

 

 

Zoptymalizuj system Windows w celu uzyskania lepszej wydajności

Istnieją pewne sposoby optymalizacji wydajności systemu Windows w celu poprawienia wrażeń z gier:

Uruchom ponownie komputer

Regularne ponowne uruchomienie komputera spowoduje zamknięcie wszystkich programów działających na komputerze, a to pomaga poprawić wrażenia z gry, ponieważ niektóre działające aplikacje zajmują wydajność systemu.

 

Zamknij niepotrzebne aplikacje działające w tle

Niektóre aplikacje mogą zajmować zasoby systemowe w tle, gdy ich nie zauważyłeś, dlatego możesz zamknąć niepotrzebne aplikacje za pomocą menedżera zadań. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak używać menedżera zadań do sprawdzania wydajności komputera?.

Jeśli nie będziesz już używać aplikacji, możesz ją usunąć. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak odinstalować aplikacje?.

 

Zainstaluj grę na dysku SSD (Solid-State Drive)

SSD ma lepszą prędkość odczytu/zapisu niż oryginalny HDD (Hard Disk Drive), może również zoptymalizować twoje wrażenia w grach. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak sprawdzić informacje o aktualnie zainstalowanych napędach?.

 

Optymalizacja i defragmentacja dysku przez Windows

Adnotacja: Optymalizacja i defragmentacja dysku SSD nie może poprawić wydajności, ale raczej zmniejsza jego pojemność. Dlatego zalecamy optymalizację i defragmentację dysku dla HDD tylko wtedy, gdy jest na nim zainstalowana gra.

 1. Wpisz i wyszukaj [File Explorer] (eksplorator plików) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .   
 2. W oknie eksploratora plików kliknij [This PC] (ten komputer) .   
 3. W oknie Ten komputer wybierz dla [dysk, na którym zainstalowana jest gra] i kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij [Properties] (właściwości) .   
 4. Wybierz kartę [Tools] (narzędzia) , następnie kliknij [Optimize] (optymalizuj) w sekcji optymalizacji i defragmentacji napędu .   
 5. Wybierz [dysk, na którym zainstalowana jest gra] , a następnie kliknij [Optimize] (optymalizuj) . System automatycznie rozpocznie optymalizację dysku.   

 

Powrót do spisu treści

 

Podłącz zasilacz sieciowy i wybierz tryb zasilania

Podczas grania w gry zalecamy podłączenie zasilacza sieciowego, aby zapewnić odpowiednią wydajność i utrzymać wysoką częstotliwość pracy procesora i procesora graficznego. Zmień tryb zasilania na Best performance (najlepsza wydajność). Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Zmień tryb i plan zasilania.

 1. Wpisz i wyszukaj [Power, sleep and battery settings] (ustawienia zasilania, uśpienia i baterii) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .   
 2. W polu Power mode (tryb zasilania) kliknij menu rozwijane, aby wybrać Best performance (najlepsza wydajność) .   

 

Powrót do spisu treści

 

Ustaw rozdzielczość i grafikę na niskie wartości ustawień

Niektóre gry nie zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej rozdzielczości, a niektóre procesory graficzne nie mają najlepszej wydajności w wysokiej rozdzielczości, dlatego zalecamy używanie w grach domyślnych ustawień graficznych. Jeżeli wynik jest nadal niesatysfakcjonujący możesz spróbować dostosować następujące ustawienia grafiki w grach, aby uzyskać odpowiednią wydajność w grach i wyświetlanie obrazu:

 • Rozdzielczość: Poprzez obniżenie rozdzielczości ekranu można uzyskać lepszą wartość FPS (Frames Per Second (klatki na sekundę)).
 • MSAA (Multi Sampling Anti-Aliasing): MSAA jest powszechnym ustawieniem w grach, aby uzyskać płynne wyświetlanie.
 • FXAA (Fast Approximate Anti-Aliasing): FXAA to algorytm antyaliasingu pozwalający uzyskać efekt linii aliasingu na rozmytych obiektach.
 • TXAA (Temporal Anti-Aliasing): Aby zmniejszyć migotanie ekranu podczas poruszania się obiektów.
 • Vsync (synchronizacja pionowa): Vsync może pozwolić na uniknięcie problemu ze zjawiskiem tearingu, które jest spowodowane różną częstotliwością odświeżania w grze i na panelu, ale zablokuje możliwość ustawiania maksymalnej wartości FPS, aby nie była wyższa niż częstotliwość odświeżania panelu.
 • Jakość grafiki (tekstury, cienie, odbicie): Poprawa jakości grafiki pozwoli uzyskać wspaniały obraz, ale zwiększy obciążenie systemu i wpłynie na wydajność FPS. Zalecamy dostosowanie jakości grafiki, aby uzyskać odpowiednie wrażenia w grach.

Powrót do spisu treści

 

 

 

Problem z przegrzaniem

Problem z przegrzewaniem obniża wydajność systemu; tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Rozwiązywanie problemów — Problem z przegrzewaniem się laptopa ASUS, które pomogą rozwiązać problem.

Powrót do spisu treści

 

Połączenie sieciowe

Jeśli rozgrywka jest prowadzona online, możesz skorzystać z informacji zawartych w poniższych artykułach, aby rozwiązać problem z połączeniem sieciowym:

Rozwiązywanie problemów — Jak rozwiązać problemy z siecią bezprzewodową?

Rozwiązywanie problemów — Jak rozwiązać problemy z siecią przewodową w notebooku?

Powrót do spisu treści

 

 

 

 

System operacyjny Windows 10

Spis treści:

 

Sprawdź zalecane specyfikacje na witrynie internetowej gry

Możesz sprawdzić zalecane specyfikacje na witrynie internetowej gry, aby upewnić się, że twój laptop spełnia wymagania. Jeśli laptop nie jest zakwalifikowany do gry, możesz dostosować ustawienia gry, aby osiągnąć lepsze wrażenia z gry. W przeciwnym razie możesz użyć innego laptopa, który spełnia zalecane wymagania dla danej gry.

Na przykład: PUBG: BATTLEGROUNDS

 

 

Powrót do spisu treści

 

Zaktualizuj na laptopie do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na laptopie do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania BIOS:

Jak zaktualizować wersji oprogramowania BIOS w systemie Windows?

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS?

(W przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem pomocy [Płyta główna] ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie).

Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows i sterowników — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak przeprowadzić aktualizację systemu Windows?

Jak zaktualizować sterowniki poprzez aktualizacje systemu w MyASUS?

Powrót do spisu treści

 

 

 

Skonfiguruj grę zgodnie z używaną grafiką dyskretną

Jeśli twój laptop posiada dyskretną grafikę (dGPU), dGPU ma lepszą wydajność graficzną niż zintegrowany procesor graficzny. Zalecamy ustawienie dGPU jako preferowanego procesora graficznego dla gier, aby zoptymalizować wrażenia w grach.

Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak skonfigurować dGPU, aby uzyskać wysoką wydajność grafiki?.

Firma Microsoft zmodyfikowała priorytet preferowanego procesora graficznego w systemie Windows 10, wersja 2004, i priorytet preferowanego procesora graficznego w ustawieniach systemu Windows niektórych aplikacji jest wyższy niż w panelu sterowania producenta grafiki (np. panel sterowania NVIDIA i oprogramowanie AMD Radeon). Zalecamy dostosowanie obu ustawień, niezależnie od tego, czy w ustawieniach systemu Windows, czy w panelu sterowania producenta grafiki. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak ustawić aplikację zgodnie z używaną grafiką dyskretną?.

Powrót do spisu treści

 

 

 

Ustawienia oprogramowania Armoury Crate

Armoury Crate to zintegrowana aplikacja opracowana dla serii ASUS ROG oraz serii TUF laptopów i komputerów stacjonarnych dla graczy. Za pomocą Armoury Crate można szybko dostosować wydajność systemu i powiązane ustawienia. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Armoury Crate — wprowadzenie. Poniżej przedstawiono kilka sugestii dotyczących optymalizacji wrażeń z gry:

Tryb HyperFan

Ta funkcja zapewnić szybkie dostosowanie wydajności systemu; dla każdego trybu dostępne są różne ustawienia domyślne: CPU&GPU performance (wydajność procesora i procesora graficznego), Cooling (chłodzenie), Noise Reduction (redukcja zakłóceń) oraz Energy Saving (oszczędzanie energii), na przykład tryb Windows®, Silent (cichy), Performance (priorytet wydajności), Turbo (turbo), Manual (ręczny) i Tablet/Vertical (tabletowy/pionowy).

Aby uzyskać najlepsze wrażenia w grach, zalecamy dostosowanie ustawień wentylatora do trybu Turbo. Ten tryb ustawia wydajność systemu jako najwyższy priorytet i utrzymuje wysoką wydajność.

Adnotacja: Tryb Turbo jest dostępny tylko wtedy, gdy zasilacz jest podłączony.

 

Zwolnij zajętą pamięć

Device (urządzenie) > System (system) > Memory (pamięć) : Możesz wybierać aplikacje i zwalniać zajętą pamięć podczas rozgrywki.

 • Refresh (odśwież) : Wybór opcji Refresh (odśwież) spowoduje wyświetlenie listę aplikacji, które aktualnie wykorzystują pamięć.
 • Applications (aplikacje) : Aby wyświetlić listę aplikacji, które aktualnie wykorzystują pamięć.
 • Free Up (zwolnij) : Wybór opcji „Free Up” (zwolnij) spowoduje zwolnienie pamięć zajmowanej przez wybraną aplikację.

 

GPU Power Saving (oszczędzanie energii przez procesor graficzny) (c)

Na potrzeby oszczędzania energii możesz przełączać GPU Mode (tryb procesora graficznego) lub zamykać aplikację zużywającą (aplikacje zużywające) zasoby procesora graficznego.

Aby uzyskać najlepsze wrażenia w grach, zalecamy dostosowanie ustawień GPU Mode (tryb procesora graficznego) do Ultimate (najwyższe). Przejdź do Device (urządzenie) > GPU Power Saving (oszczędzanie energii przez procesor graficzny) > GPU Mode (tryb procesora graficznego) .

 

GameVisual

GameVisual to narzędzie do zarządzania kolorami ekranu, które zapewnia różne scenariusze kolorów ekranu, aby zapewnić najlepsze osobiste wrażenia wizualne, na przykład: domyślny, wyścigi, sceneria, RTS/RPG, FPS, kino, ochrona oczu i żywe kolory. Możesz wybrać odpowiedni tryb w zależności od prowadzonej rozgrywki. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Wprowadzenie do GameVisual.

Powrót do spisu treści

 

 

 

Zoptymalizuj system Windows w celu uzyskania lepszej wydajności

Istnieją pewne sposoby optymalizacji wydajności systemu Windows w celu poprawienia wrażeń z gier:

Uruchom ponownie komputer

Regularne ponowne uruchomienie komputera spowoduje zamknięcie wszystkich programów działających na komputerze, a to pomaga poprawić wrażenia z gry, ponieważ niektóre działające aplikacje zajmują wydajność systemu.

 

Zamknij niepotrzebne aplikacje działające w tle

Niektóre aplikacje mogą zajmować zasoby systemowe w tle, gdy ich nie zauważyłeś, dlatego możesz zamknąć niepotrzebne aplikacje za pomocą menedżera zadań. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak używać menedżera zadań do sprawdzania wydajności komputera?.

Jeśli nie będziesz już używać aplikacji, możesz ją usunąć. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak odinstalować aplikacje?.

 

Zainstaluj grę na dysku SSD (Solid-State Drive)

SSD ma lepszą prędkość odczytu/zapisu niż oryginalny HDD (Hard Disk Drive), może również zoptymalizować twoje wrażenia w grach. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak sprawdzić informacje o aktualnie zainstalowanych napędach?.

 

Optymalizacja i defragmentacja dysku przez Windows

Adnotacja: Optymalizacja i defragmentacja dysku SSD nie może poprawić wydajności, ale raczej zmniejsza jego pojemność. Dlatego zalecamy optymalizację i defragmentację dysku dla HDD tylko wtedy, gdy jest na nim zainstalowana gra.

 1. Wpisz i wyszukaj [File Explorer] (eksplorator plików) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .   
 2. W oknie eksploratora plików kliknij [This PC] (ten komputer) .   
 3. W oknie Ten komputer wybierz dla [dysk, na którym zainstalowana jest gra] i kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij [Properties] (właściwości) .   
 4. Wybierz kartę [Tools] (narzędzia) , następnie kliknij [Optimize] (optymalizuj) w sekcji optymalizacji i defragmentacji napędu .   
 5. Wybierz [dysk, na którym zainstalowana jest gra] , a następnie kliknij [Optimize] (optymalizuj) . System automatycznie rozpocznie optymalizację dysku.   

 

Powrót do spisu treści

 

Podłącz zasilacz sieciowy i wybierz tryb zasilania

Podczas grania w gry zalecamy podłączenie zasilacza sieciowego, aby zapewnić odpowiednią wydajność i utrzymać wysoką częstotliwość pracy procesora i procesora graficznego. Kliknij [ikonę baterii] na pasku zadań , a następnie przeciągnij suwak, aby zmienić tryb zasilania na [Best performance] (najlepsza wydajność) . Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Zmień tryb i plan zasilania.

 

Powrót do spisu treści

 

Ustaw rozdzielczość i grafikę na niskie wartości ustawień

Niektóre gry nie zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej rozdzielczości, a niektóre procesory graficzne nie mają najlepszej wydajności w wysokiej rozdzielczości, dlatego zalecamy używanie w grach domyślnych ustawień graficznych. Jeżeli wynik jest nadal niesatysfakcjonujący możesz spróbować dostosować następujące ustawienia grafiki w grach, aby uzyskać odpowiednią wydajność w grach i wyświetlanie obrazu:

 • Rozdzielczość: Poprzez obniżenie rozdzielczości ekranu można uzyskać lepszą wartość FPS (Frames Per Second (klatki na sekundę)).
 • MSAA (Multi Sampling Anti-Aliasing): MSAA jest powszechnym ustawieniem w grach, aby uzyskać płynne wyświetlanie.
 • FXAA (Fast Approximate Anti-Aliasing): FXAA to algorytm antyaliasingu pozwalający uzyskać efekt linii aliasingu na rozmytych obiektach.
 • TXAA (Temporal Anti-Aliasing): Aby zmniejszyć migotanie ekranu podczas poruszania się obiektów.
 • Vsync (synchronizacja pionowa): Vsync może pozwolić na uniknięcie problemu ze zjawiskiem tearingu, które jest spowodowane różną częstotliwością odświeżania w grze i na panelu, ale zablokuje możliwość ustawiania maksymalnej wartości FPS, aby nie była wyższa niż częstotliwość odświeżania panelu.
 • Jakość grafiki (tekstury, cienie, odbicie): Poprawa jakości grafiki pozwoli uzyskać wspaniały obraz, ale zwiększy obciążenie systemu i wpłynie na wydajność FPS. Zalecamy dostosowanie jakości grafiki, aby uzyskać odpowiednie wrażenia w grach.

Powrót do spisu treści

 

 

 

Problem z przegrzaniem

Problem z przegrzewaniem obniża wydajność systemu; tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Rozwiązywanie problemów — Problem z przegrzewaniem się laptopa ASUS, które pomogą rozwiązać problem.

Powrót do spisu treści

 

Połączenie sieciowe

Jeśli rozgrywka jest prowadzona online, możesz skorzystać z informacji zawartych w poniższych artykułach, aby rozwiązać problem z połączeniem sieciowym:

Rozwiązywanie problemów — Jak rozwiązać problemy z siecią bezprzewodową?

Rozwiązywanie problemów — Jak rozwiązać problemy z siecią przewodową w notebooku?

Powrót do spisu treści