ScreenPad
Giờ đây đã có ScreenXpert 2
Thêm không gian
Điều khiển thông minh
Nhiều khả năng hơn
Cải thiện hiệu quả năng lượng
VivoBook Series trang bị ScreenPad
Dòng sản phẩm StudioBook với ScreenPad
Thông tin nâng cấp ScreenPad
Nâng cấp miễn phí lên ScreenPad™ 2.0