[Windows 11/10] Rozwiązywanie problemów — Jak rozwiązać problem z automatycznym wyłączaniem/uruchamianiem?

Dotyczy następujących produktów: Notebook, komputer stacjonarny, komputer All-in-One, przenośna konsola do gier, płyta główna

 

Istnieje wiele przyczyn powodujących problem z automatycznym wyłączaniem/ponownym uruchamianiem komputera, takich jak sprzęt (płyta główna, dyski, pamięć itp.) lub oprogramowanie (aplikacje, sterowniki, system Windows itp.). Ponadto jest inny częsty powód, dla którego komputer korzysta z zabezpieczenia, wyłączając się z powodu problemu z ogrzewaniem, gdy temperatura procesora przekracza wartość docelową. Więcej na temat rozwiązywania problemów z przegrzewaniem się komputera możesz dowiedzieć się tutaj. W przypadku innych nieoczekiwanych problemów z automatycznym wyłączaniem/ponownym uruchamianiem zapoznaj się z krokami rozwiązywania problemów opisanymi w tym artykule.

 

Zamieszczamy odpowiednie instrukcje dostosowane do wersji systemu operacyjnego Windows:

 

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

 

Aktualizacja BIOS / Aktualizacje zbiorcze Windows / Aktualizacja sterowników

Aktualizowanie oprogramowania zwykle pomaga w utrzymaniu stabilności i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy sprawdzanie i częste ich aktualizowanie. Tutaj można dowiedzieć się więcej na temat:

Jak użyć Winflash do aktualizacji BIOS-u w systemie Windows

Jak używać EZ Flash do aktualizacji BIOS-u notebooka

(W przypadku produktów dla komputerów stacjonarnych należy zapoznać się z Wprowadzeniem do płyty głównej ASUS EZ Flash 3).

Tutaj zamieszczamy więcej informacji o tym jak wykonać aktualizację systemu Windows i aktualizację sterowników:

Jak uruchomić usługę Windows Update

Jak zaktualizować sterowniki za pomocą MyASUS

Jeżeli po zaktualizowaniu sterowników, BIOS-u, systemu Windows problem nadal występuje, należy przejść do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

Uruchomienie diagnostyki wentylatora poprzez MyASUS

Możesz sprawdzić czy urządzenie działa prawidłowo za pomocą narzędzi diagnostycznych MyASUS. Jeśli diagnostyka wykaże błąd, zalecamy kontakt ze Wsparciem technicznym ASUS w celu naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu.

 1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] w pasku wyszukiwania Windows①, a następnie kliknij [Otwórz]②.
  Jeżeli wyszukiwanie okazało się niepowodzeniem, oznacza to, że komputer może nie mieć zainstalowanego programu i zapoznaj się z rozdziałem Jak zainstalować MyASUS.
 2. W MyASUS wybierz [Obsługa klienta]③.
 3. W [Diagnostyka systemu]④, wybierz [Wentylator], sprawdź elementy diagnostyki sprzętu⑤, a następnie kliknij [Badanie kontrolne]⑥. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o diagnostyce systemu MyASUS.
  Adnotacja: Jeśli w programie MyASUS nie ma zakładki Diagnostyka systemu, oznacza to, że komputer nie obsługuje tej funkcji. Należy zignorować ten krok i przejść do następnego. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego widzę tylko funkcję „Obsługa klienta” w aplikacji MyASUS.
 4. Jeśli diagnostyka wykaże błąd, zalecamy kontakt ze Wsparciem technicznym ASUS w celu naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu. Tutaj możesz dowiedzieć się o tym jak skorzystać ze wsparcia technicznego ASUS.
  Jeśli po zakończeniu diagnostyki systemu nie zostanie wykryty żaden błąd, oznacza to, że urządzenie działa poprawnie. Proszę przejść do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

Sprawdzenie podłączonych urządzeń oraz wymienianych elementów sprzętu

Czasami urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera mogą być przyczyną automatycznego wyłączania/restartu, więc spróbuj je usunąć, takie jak zewnętrzne dyski twarde, drukarki, karty pamięci, zewnętrzne dyski ODD (jeśli komputer jest z wewnętrznym dyskiem ODD, proszę usunąć płyty CD/DVD), klucze sprzętowe itp. Następnie należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera problem nie występuje, przyczyną problemu może być urządzenie zewnętrzne. Zalecamy, aby nie używać tego urządzenia i skontaktować się z producentem urządzenia w celu uzyskania wsparcia.

 

Jeśli nie używasz żadnych urządzeń zewnętrznych lub problem nadal występuje po ich usunięciu, potwierdź, czy kiedykolwiek instalowałeś/wymieniałeś jakiekolwiek urządzenia sprzętowe, takie jak dyski (HDD lub SSD) lub moduły pamięci. Problem kompatybilności może być przyczyną i istnieć między nowymi urządzeniami sprzętowymi a produktami / systemem ASUS, dlatego należy spróbować usunąć urządzenie sprzętowe. Jeśli po usunięciu urządzenia sprzętowego nie wystąpi problem, zalecamy, aby nie używać tego urządzenia i skontaktować się z producentem urządzenia w celu uzyskania wsparcia.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal występuje, należy przejść do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

Sprawdzenie ostatnio zainstalowanych / zaktualizowanych programów

Niektóre problemy mogą wystąpić po aktualizacji systemu Windows Update lub po zainstalowaniu określonej aplikacji na komputerze, w tym problem zgodności między aplikacjami i systemem lub awaria programów podstawowych systemu Windows.

Możesz wyświetlić historię aktualizacji, aby sprawdzić ostatnio zainstalowane zaktualizowane elementy.

 1. Wpisz i wyszukaj [Ustawienia Windows Update]① w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz]②.
 2. Wybierz opcję [Historia aktualizacji]③.
 3. W historii aktualizacji znajduje się lista aktualizacji funkcji, aktualizacji jakości, aktualizacji sterowników itp. zainstalowanych na komputerze.
 4. Możesz potwierdzić datę instalacji i czy doświadczasz problemu automatycznego wyłączania/restartu po tym, a następnie odnieść się do następujących kroków, aby wiedzieć, jak odinstalować lub wrócić do poprzedniej wersji.

 

Wróć do poprzedniej wersji Aktualizacji funkcji

Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji funkcji w systemie Windows wystąpi problem automatycznego wyłączania/restartu, zalecamy powrót do poprzedniej wersji i poczekanie na modyfikację ze strony Microsoftu, aby uniknąć początkowego niestabilnego problemu. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows.

Jeśli nie możesz wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows, zalecamy przywrócenie systemu z punktu przywracania, tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak używać punktu przywracania do przywracania systemu.

 

Odinstaluj wysokiej jakości aktualizacje systemu Windows

Jeśli doświadczasz problemu automatycznego wyłączania/restartu po zainstalowaniu aktualizacji jakości w systemie Windows, zalecamy odinstalowanie aktualizacji i czekanie na modyfikację od firmy Microsoft, zapoznaj się z poniższymi krokami, aby wiedzieć, jak ją odinstalować.

 1. W historii aktualizacji kliknij [Odinstaluj aktualizacje]①.
 2. Wybierz element, który chcesz usunąć②, a następnie kliknij przycisk [Odinstaluj]③.

 

Wróć do poprzedniej wersji sterowników

Jeśli po aktualizacji sterowników w systemie Windows wystąpi problem automatycznego wyłączania/restartu, zalecamy powrót do poprzedniej wersji i czekanie na naprawioną. Zapoznaj się z poniższymi krokami, aby dowiedzieć się, jak powrócić do poprzedniej wersji sterownika.

 1. W pasku wyszukiwania systemu Windows① należy wyszukać [Device Manager], a następnie kliknąć przycisk [Open]②.
 2. Zaznacz strzałkę obok [Display adapters]③, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) UHD Graphics 620]④ i wybierz [Properties]⑤.
  W poniższych krokach jako przykładu użyto grafiki Intela, proszę wybrać wadliwy sterownik, który chcielibyście Państwo cofnąć do poprzedniej wersji.
 3. Wybierz opcję [Sterownik]⑥, a następnie wybierz opcję [Roll Back Driver]⑦.
 4. Wybierz powód [Dlaczego cofasz?]⑧, a następnie kliknij przycisk [Tak]⑨. System zacznie się cofać do poprzednio zainstalowanego sterownika.

 

Odinstaluj określoną aplikację

Problem automatycznego wyłączania/ponownego uruchamiania może wystąpić, jeśli istnieje problem kompatybilności między początkowo zainstalowaną aplikacją a systemem Windows, dlatego zalecamy, aby najpierw odinstalować tę aplikację. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak wyszukać lub odinstalować ostatnio zainstalowane aplikacje.

Jeśli problem zniknął po odinstalowaniu tej aplikacji, zalecamy sprawdzenie obsługiwanego systemu operacyjnego lub specyfikacji w oficjalnej witrynie tej aplikacji lub skontaktowanie się z producentem aplikacji w celu uzyskania wsparcia.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal występuje, należy przejść do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

Przywracanie systemu z punktu przywracania

Jeśli problem z mikrofonem wystąpił niedawno i jeśli kiedykolwiek został utworzony punkt przywracania systemu lub istnieje możliwość automatycznego przywrócenia systemu, zalecamy próbę przywrócenia komputera do stanu sprzed wystąpienia problemu. Tutaj można dowiedzieć się więcej o tym, jak używać punktu przywracania do przywracania systemu.

Jeśli problem nadal występuje, należy przejść do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania.

Powrót do spisu treści

 

Resetowanie komputera

Jeśli po wykonaniu wszystkich czynności związanych z rozwiązywaniem problemów usterka nadal występuje, należy wykonać kopię zapasową plików osobistych, a następnie przywrócić pierwotną konfigurację komputera. Tutaj można dowiedzieć się więcej na temat:

Jak zresetować system i zachować pliki osobiste?

Powrót do spisu treści

 

Jeśli problem nie został rozwiązany za pomocą powyższych wskazówek, skontaktuj się z Wsparciem technicznym ASUS w celu uzyskania dalszych informacji.

 

 

System operacyjny Windows 10

Spis treści:

 

Zaktualizuj na laptopie do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na laptopie do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania BIOS:

Jak używać Winflash do aktualizacji wersji BIOS w systemie Windows?

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji BIOS notebooka?

(W przypadku produktów desktopowych należy zapoznać się z ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie)

Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows i sterowników — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak przeprowadzić aktualizację systemu Windows?

Jak zaktualizować sterowniki poprzez wsparcie klienta w MyASUS?

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

Uruchom diagnostykę sprzętu za pośrednictwem MyASUS

Możesz sprawdzić czy sprzęt jest sprawny z poziomu diagnostyki sprzętu w MyASUS. Jeśli po zdiagnozowaniu wystąpi jakikolwiek błąd, zalecamy wizytę w centrum napraw ASUS w celu wymiany sprzętu.

 1. Wpisz i wyszukaj [My ASUS] pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
  Brak wyświetleń oznacza, iż oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze; zapoznaj się z tematem Jak zainstalować MyASUS?.
 2. W MyASUS wybierz [Customer Support] (obsługa klienta) .
 3. W [System Diagnosis] (diagnostyka systemu) wybierz [All] (wszystko) w obrębie Hardware diagnostic (diagnostyka sprzętu) i kliknij [Checkup] (weryfikacja) . Więcej informacji w temacie Diagnostyka MyASUS — Wprowadzenie.
  Adnotacja: Jeśli w MyASUS nie ma karty Diagnostyka systemu, oznacza to, iż komputer nie obsługuje tej funkcji; pomiń ten krok i przejdź do następnego rozdziału. Więcej informacji w temacie Dlaczego w aplikacji MyASUS widzę tylko funkcję "Obsług klienta"?.
 4. Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd, zalecamy wizytę w centrum napraw ASUS w celu wymiany sprzętu. Więcej informacji odnośnie do dalszej naprawy w temacie Jak korzystać z pomocy technicznej, aby skontaktować się z firmą ASUS?.
  Jeśli weryfikacja w ramach "Diagnostyki sprzętu" nie wykryje żadnego problemu oznacza to, że sprzęt jest sprawny. Przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

Sprawdź zewnętrzne urządzenia peryferyjne lub inny zainstalowany / zmieniony sprzęt

Czasami przyczyną automatycznego wyłączania/ponownego uruchomienia mogą być urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera, dlatego spróbuj je usunąć, np. zewnętrzne dyski twarde, drukarki, karty pamięci, zewnętrzne napędy optyczne (jeśli komputer ma wewnętrzny napęd optyczny, usuń płyty CD/DVD), klucze sprzętowe itp. Następnie uruchom ponownie komputer. Jeśli problem nie występuje po ponownym uruchomieniu komputera, przyczyną problemu może być urządzenie zewnętrzne. Zalecamy, aby nie używać tego urządzenia i skontaktować się z producentem urządzenia w celu uzyskania pomocy.

 

Jeśli nie używasz żadnych urządzeń zewnętrznych lub problem nadal występuje po ich usunięciu, potwierdź czy kiedykolwiek jakikolwiek sprzęt był instalowany/wymieniany, na przykład: dyski (HDD lub SSD) lub moduły pamięci. Problem kompatybilności może być przyczyną i występować pomiędzy nowym sprzętem a produktami / systemami ASUS, dlatego spróbuj usunąć sprzęt. Jeśli problem nie występuje po usunięciu urządzenia sprzętowego, zalecamy, aby nie używać tego urządzenia i skontaktować się z jego producentem w celu uzyskania pomocy.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

Sprawdź ostatnio zainstalowane / zaktualizowane oprogramowanie lub aplikacje

Niektóre problemy mogą wystąpić po zainstalowaniu aktualizacji Windows Update lub określonej aplikacji na komputerze, w tym problemy ze zgodnością między aplikacjami i systemem lub awaria podstawowych programów systemu Windows.

Możesz wyświetlić historię aktualizacji, aby sprawdzić ostatnio zainstalowane zaktualizowane elementy.

 1. Wpisz i wyszukaj [Windows Update settings] (ustawienia Windows Update) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Wybierz [View update history] (wyświetl historię aktualizacji) .
 3. W sekcji Wyświetl historię aktualizacji zostanie wyświetlona lista Feature Updates (aktualizacje funkcji), Quality Updates (aktualizacje dotyczące jakości) i Driver Updates (aktualizacje sterowników), które zostały zainstalowane na komputerze.
 4. Możesz potwierdzić datę instalacji i to, czy masz problemy z automatycznym wyłączaniem/ponownym uruchamianiem, a następnie odnieść się do następujących kroków, aby dowiedzieć się, jak odinstalować lub powrócić do poprzedniej wersji.

 

Powróć do poprzedniej wersji Aktualizacji funkcji

Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji funkcji w systemie Windows wystąpi problem z automatycznym wyłączaniem/ponownym uruchomieniem, zalecamy powrót do poprzedniej wersji systemu i oczekiwanie na modyfikację od firmy Microsoft, aby zapobiec początkowym problemom z niestabilnością. W tym temacie zamieszczono więcej informacji: Jak powrócić do poprzedniej wersji Windows?.

Jeśli nie można wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows zalecamy, aby przywrócić system z punktu przywracania; w tym temacie zamieszczono więcej informacji: Jak używać punktu przywracania systemu?.

 

Odinstaluj aktualizacje systemu Windows dotyczące jakości

Jeśli doświadczasz problemu automatycznego wyłączania/ponownego uruchomienia po zainstalowaniu aktualizacji dotyczącej jakości w systemie Windows, zalecamy odinstalowanie aktualizacji i odczekanie na modyfikację od firmy Microsoft, zapoznaj się z poniższymi krokami, aby dowiedzieć się, jak ją odinstalować.

 1. W oknie View update history (wyświetl historię aktualizacji) kliknij przycisk [Uninstall updates] (odinstaluj aktualizacje) .
 2. Wybierz element, który chcesz odinstalować , a następnie kliknij przycisk [Uninstall] (odinstaluj) .

 

Powrót do poprzedniej wersji sterowników

Jeśli po aktualizacji sterowników w systemie Windows wystąpi problem z automatycznym wyłączaniem/ponownym uruchamianiem, zalecamy powrót do poprzedniej wersji i oczekiwanie na poprawkę. Zapoznaj się z poniższymi krokami, aby dowiedzieć się, jak powrócić do poprzedniej wersji sterownika.

 1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Zaznacz strzałkę obok [Display adapters] (wyświetl karty) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) UHD Graphics 620] (grafika Intel) i wybierz [Properties] (właściwości) .
  Poniższe działania są przedstawione na przykładzie grafiki Intel; w swoim systemie wybierz wadliwy sterownik, który chcesz przywrócić do poprzedniej wersji.
 3. Wybierz [Driver] (sterownik) , a następnie wybierz [Roll Back Driver] (przywróć sterownik) .
 4. Wybierz powód [Why are you rolling back?] (dlaczego przywracasz poprzednią wersję) , a następnie kliknij [Yes] (tak) . System rozpocznie przywracanie poprzednio zainstalowanego sterownika.

 

Odinstaluj określoną aplikację

Problem z automatycznym zamykaniem/ponownym uruchomieniem może wystąpić, jeśli istnieje problem kompatybilności pomiędzy początkowo zainstalowaną aplikacją a systemem Windows, dlatego zalecamy najpierw odinstalowanie tej aplikacji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?.

Jeśli problem zniknął po odinstalowaniu tej aplikacji, zalecamy sprawdzenie obsługiwanego systemu operacyjnego lub specyfikacji na oficjalnej witrynie internetowej tej aplikacji lub skontaktowanie się z producentem aplikacji w celu uzyskania pomocy.

 

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

Przywróć system z punktu przywracania

Jeśli problem z automatycznym wyłączaniem/ponownym uruchomieniem występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak używać punktu przywracania systemu?.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

Zresetuj komputer

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Windows 10 — Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

Powrót do spisu treści

 

Jeśli powyższe rozwiązania i informacje nie rozwiązały problemu, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta firmy ASUS w celu uzyskania dalszych informacji.