Kuhusu ASUS

  Majukumu na Mpangilio wa Ofisi ya Ukaguzi wa Ndani:

  Majukumu:
  Ofisi ya Ukaguzi wa Ndani huisaidia Bodi ya Wakurugenzi (BOD) na utawala wa juu kupitia kwa uhuru, kwa malengo ukamilifu, uhalali na utekelezaji wa mfumo wa udhibiti wa ndani wa Asus Group.
  Ofisi ya Ukaguzi wa Ndani inatoa vyema mapendekezo ya maboresho ili kuhakikisha kuwa mfumo wa ndani wa udhibiti unaendelea vyema. Kwa mujibu wa Bodi ya Wakurugenzi (BOD) na kazi ya juu ya usimamizi, Ofisi ya Ukaguzi wa Ndani hufanya uchunguzi, tathmini au ushauri husika ili kuisaidia Bodi ya Wakurugenzi (BOD) na wasimamizi wa juu kutekeleza majukumu.

  Muundo:
  Ofisi ya Ukaguzi ni BOD ndogo inayoweka msimamizi wa ukaguzi (CAE) kusimamia ukaguzi wa biashara wa ndani ya kampuni na kuishauri Ofisi ya Ukaguzi . Uteuzi na kuondolewa kwa CAE kutaidhinishwa na Bodi ya Wakurugenzi.
  Inaweka idadi sahihi ya wakaguzi wa wakati wote wa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara, ukaguzi usio wa kawaida, na wa miradi maalum ya ASUS Group.

   Uendeshaji wa Ukaguzi wa ndani huipa Asus Group huduma zifuatazo:

  • Ukaguzi wa kila mwaka wa makao makuu: Wakaguzi wa ndani wataweka mapendekezo ya ukaguzi wa kila mwaka kwa mujibu wa tathmini ya hatari na kanuni husika. Mapendekezo ya ukaguzi yatapitishwa na BOD kabla ya kutekelezwa. Ukaguzi wa kila mwaka unahusisha lakini haujazuiliwa kwenye ukaguzi wa uendeshaji na ukaguzi wa kufuata sheria.
  • Ukaguzi maalum wa mradi: Kwa mujibu wa BOD na usimamizi wa juu wa uendeshaji na ombi la kutekeleza ukaguzi usio wa kawaida wa mradi maalum.
  • Tathimini binafsi ya kila mwaka ya mfumo wa udhibiti wa ndani: Ofisi ya Ukaguzi kila mwaka inasimamia [tathimini binafsi ya udhibiti wa ndani] ambayo hufanyika mara kwa mara kutathimini kwa makusudi, utekelezaji na ufanisi wa vitu vyote vya kudhibiti uendeshaji. Kupitia ripoti ya Ofisi ya Ukaguzi wa Ndani [tathimini binafsi ya udhibiti wa ndani], matokeo yaliyopitiwa yanatumwa kwa BOD na usimamizi wa juu.
  • Ukaguzi mdogo: Kwa mujibu wa mpango wa ukaguzi wa kila mwaka au ombi la BOD, Ofisi ya Ukaguzi hufanya ukaguzi wa mara kwa mara au usio wa kawaida ili kutathmini na kuhakikisha mafanikio ya lengo la biashara, kuaminika kwa taarifa za kifedha na kujitosheleza kwa mfumo wa udhibiti wa ndani. Ofisi ya ukaguzi inaisaidia kampuni kwa kuihakikishia uboreshaji kutoka kwenye utendaji mdogo, kufuata sheria na kanuni zinazofaa na ufanisi wa uendeshaji.
  • Huduma ya ushauri: Ofisi ya Ukaguzi hutoa ushauri wa kuboresha ufanisi wa uendeshaji na huduma ya udhibiti ya ushauri wa ndani ili kuimarisha ufanisi wa shughuli za biashara


  • Kwa majukumu haya hapa juu, ofisi ya ukaguzi wa ndani itawasilisha ripoti na karatasi za kazi ikiwa ni pamoja na tathmini ya mifumo ya udhibiti wa ndani na uendeshaji wa biashara. Ili kuamua mali ya taratibu za sasa na taratibu za udhibiti, utekelezaji wa udhibiti wa ndani na uelewa wa faida ya vitengo vya usimamizi na uendeshaji, ofisi ya ukaguzi itatoa mapendekezo ya kuboresha kwa kiwango cha kutosha.

   Wakaguzi wanatakiwa kuwa na uhuru wa kujitegemea, mtazamo wenye lengo la haki, roho ya kutafuta ukweli na upole, waaminifu, wenye bidii, wasio na wasiwasi, wenye mtazamo wa ujasiri wa kufanya kazi. Wakaguzi watahakikisha kwamba mfumo wa udhibiti wa ndani unatekelezwa kwa ufanisi, na kuusaidia utawala kutekeleza majukumu.